Wednesday, February 06, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาว เพ็ญศรี ชิณวงษ์, นายบุญเสริม ว่องประพิณกุล และนางเกตุมณี เอกวงศ์

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 7/1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี  และหน้าวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้

           1. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นางสาว เพ็ญศรี ชิณวงษ์ อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพค้าขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สามี อายุ 45 ปี ขายปลาท่องโก๋ และขับรถแทกซี่ตอนกลางคืน มีบุตรด้วยกัน 1 คน อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ผู้ขอทุนอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง 7/1 ผ่อนเดือนละ 3,900 บาทลักษณะเป็นบ้านปูน 2 ผู้ขอรับทุนขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋มาตั้งแต่ปี 2549 เปิดขาย 06.00 - 10.00 น. ขายบริเวณถนนส่วนกลางของหมู่บ้าน กำไรประมาณ 400 - 500บาท/วัน ปัจจุบันเครื่องผลิตน้ำเต้าหู้เสีย ผู้ขอรับทุนไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหา จึงซื้อเครื่องปั่นผลไม้มาใช้แทน แต่ประสิทธิ์ภาพไม่สามารถเทียบเท่ากับเครื่องผลิตน้ำเต้าหู้ได้ ทำให้ผลิตน้ำเต้าหู้ได้น้อยลงต่อวัน ขอรับบริจาค เครื่องผลิตน้ำเต้าหู้, รถเข็ญที่มีหลังคา, รถเข็ญขนาดเล็ก, กะละมัง, กระทะ, ถังน้ำ มูลค่าประมาณ 28,900 บาท
           2. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นาย บุญเสริม ว่องประพิณกุล 42 ปี อาชีพรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ อดีตเคยประกอบอาชีพ รับราชการทหารอากาศ แต่ปัจจุบันลาออกจากราชการ เนื่องจากต้องดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกและสมาธิสั้น ปัจจุบันรับจ้าง ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ผู้ขอรับทุนแยกทางกับภรรยา ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาและบุตร มารดาของผู้ขอรับทุน อายุ 73 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมผ้า เช่าบ้าน เดือนละ 4,000 บาท บุตรชาย อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ผู้ขอรับทุนมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ได้มีหน้าร้านแต่อย่างใด ลูกค้าส่วนใหญ่ เคยนำของมาซ่อมและบอกต่อๆกัน ชาวบ้านในหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่โรงเรียนของบุตร  ขอรับบริจาค ปั๊มลม 50 ลิตร, หัวแร้งบัดกรี 100 วัตต์, มัลติมิเตอร์ มูลค่าประมาณ 7,495 บาท
          3. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นางเกตุมณี เอกวงศ์ อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพ ขายอาหารอีสาน  สามี อายุ 54 ปี มีบุตรด้วยกัน 2 คน บุตรคนแรก อายุ 29 ปี ประกอบอาชีพ รับจ้าง มีครอบครัว มีบุตร 1 คน บุตรคนที่ 2 อายุ 19 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชมงคล ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่ห้องเช่า 1,000 บาท/เดือน อาศัยอยู่รวมกัน  ขายอยู่บริเวณหน้าวัดโคก ระยะเวลาในการประกอบอาชีพมากกว่า 10 ปี เปิดขายตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. กลุ่มลูกค้าเป็นชาวบ้านในละแวกนั้น พนักงานโรงงาน ลูกค้าทั่วไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเริ่มเก่าและผุพัง แต่ผู้ขอรับทุนขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เองได้  ขอรับบริจาค 1) เคาว์เตอร์ขนาด จำนวน 2 ตัว 2) ถังน้ำแข็ง จำนวน 1 ใบ 3) โต๊ะพับ 4 ขา จำนวน 1 ตัว 5) เก้าอี้ พลาสติก จำนวน 4 ตัว 6) กระติกน้ำ 7)หม้อ จำนวน 2 ใบ 8) ตะแกรงยางไก่ รวมมูลค่าประมาณ 10,000 บาท
0 Comments:

Post a Comment

<< Home