Friday, March 22, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ทุนรักษาพยาบาล 1. ด.ญ.พุฒชนะ อ่อนเปรี้ยว 2.นายชยพล ทรงธนกฤษ 3.นางอารีรัตน์ แซ่โง้ว

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มูลนิธิทิโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน จำนวน 3 ราย ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย และทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ตามรายละเอียดดังนี้

          1. ด.ญ.พุฒชนะ อ่อนเปรี้ยว อายุ 4 ปี ป่วยด้วยโรคโรคลมชัก อาศัยอยู่เขตบางเขน กรุงเทพฯ สภาพร่างกายมีความพิการทางการเคลื่อนไหว จากการที่สมองขาดออกซิเจนเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บิดาและมารดาหย่าร้าง ผู้ขอทุนมีพี่สาว 1 คน อายุ 8 ปี (ปัจจุบันอยู่ในความอุปการะของแม่ชี) ส่วนผู้ขอรับทุนอยู่ในความอุปการะของตาและยายเลี้ยง ตาของผู้ขอรับทุน อายุ 45 ปี อาชีพขับรถจักยานยนต์รับจ้าง ยายเลี้ยง อายุ 42 ปี ดูแลผู้ขอทุนเป็นหลัก
แพทย์ทำการรักษาตามอาการ และให้ความเห็นว่าควรมีรถเข็นสำหรับเด็กพิการ เพื่อใช้นั่งเวลาที่มารอพบแพทย์ตามนัด อีกทั้งรถเข็นสำหรับเด็กพิการ ยังสามารถช่วยจัดท่าให้ผู้ขอรับทุนสามารถยืดตัวได้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการกล้ามเนื้อยึดได้ ปัทจุบันแพทย์นัดติดตามผลการรักษา เดือนละ 1 ครั้ง
ขอรับบริจาค รถเข็นเด็ก รุ่น CP 1 คัน ราคาประมาณ 15,000 บาท สำหรับผู้ขอทุนรายนี้ มูลนิธิฯได้รับการประสานงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
           2. นายชยพล ทรงธนกฤษ อายุ 35 ปี อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง อาศัยอยู่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ผู้ขอรับทุน ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจะขับตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. และ 12.00 - 15.00 น. รายได้วันละประมาณ 200 บาท (ไม่แน่นอน)
ผู้ขอรับทุนสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ต้องเข้ารับการฟอกไตสัปดาห์ละ 3 วัน (วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันเสาร์) ซึ่งหลังจากฟอกไต ร่างกายจะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่สามารถทำงานได้ วันรุ่งขึ้นถึงจะสามารถเริ่มทำงานได้
ปัจจุบันผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่บ้านน้องสาว และต้องดูแลหลาน ซึ่งเป็นบุตรของน้องสาว โดยหลังเวลา 15.00 น. ผู้ขอรับทุนจะต้องไปรับหลานที่โรงเรียนและจะต้องดูแลหลาน จึงไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้รถจักรยานยนต์คันปัจจุบันที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นรถของน้องสาว ผู้ขอรับทุนไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และขาดทุนทัพย์ ไม่สามารถจัดซื้อเองได้
ขอรับบริจาค รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ (มือสอง) จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 16,000 -17,000 บาท          3. นางอารีรัตน์ แซ่โง้ว อายุ 54 ปี อาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เคยประกอบอาชีพ รับจ้างขายก๋วยเตี๋ยว ที่โรงอาหาร ตั้งอยู่โรงงานของเอกชน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี สถานภาพหย่าร้าง มีบุตร 3 คน บุตรสาวที่1 แยกไปมีครอบครัวแล้ว บุตรชายคนที่ 2 ทำงานที่ต่างจังหวัด บุตรชายคนที่3 เสียชีวิตรจากอุบัติเหตุเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ขอทุนอาศัยอยู่คนเดียวในห้องเช่า ปัจจุบันว่างงาน ขอรับบริจาค รถเข็น และอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว มูลค่าประมาณ 20,000 บาท0 Comments:

Post a Comment

<< Home