Friday, March 08, 2019

มอบของบริจาคให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม (นางปนัดดา จันทร์อุดร)

          วันนี้ (8 มีนาคม 2562) มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบเสื้อผ้ามือสอง ของเล่น และขนม ที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคให้กับมูลนิธิฯ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม ก่อตั้งโดย นางปนัดดา จันทร์อุดร ตามที่ทางศูนย์ขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิฯ  โดยศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนนำเด็กๆทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม


0 Comments:

Post a Comment

<< Home