Wednesday, June 19, 2019

มอบทุนการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณนิรันดร์ บริบูรณ์ศักดิ์ ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ กับเจ้าหน้าที่สาขานครสวรรค์ และคุณจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2.โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 3.โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 4.โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5.โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 6.โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 7.โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 8.โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 9.โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 10.โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 11.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 12.โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม) 13.โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 14.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 15.โรงเรียนหนองโพพิทยา 16.วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 17.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 18.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 19.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งหมด 267 ทุน มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้นะคะ0 Comments:

Post a Comment

<< Home