Tuesday, July 30, 2019

โรงเรียนท่าชัยวิทยา จังหวัดสุโขทัย มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ โรงเรียนท่าชัยวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับมูลนิธิฯ เนื่องจากได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2562 จำนวน 15 ทุน รวมเป็นเงิน 45,000 บาท

0 Comments:

Post a Comment

<< Home