Monday, November 25, 2019

เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามผลทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา จำนวน 3 สถานศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับทุนการศึกษา 6 ทุน
2. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ได้รับทุนการศึกษา 38 ทุน
3. โรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้รับทุนการศึกษา 3 ทุน
ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุน
และมูลนิธิฯ ได้มอบเสื้อและของที่ระลึกให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนทุกสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี0 Comments:

Post a Comment

<< Home