Tuesday, December 03, 2019

เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามผลทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา จำนวน 4 สถานศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก ได้รับทุนการศึกษา 11 ทุน
2. โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร อ.เมือง จ.ตาก ได้รับทุนการศึกษา 6 ทุน
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมือง จ.ตาก ได้รับทุนการศึกษา 89 ทุน
4. วิทยาลัยไฮเทคเทคโนโลยีตาก อ.เมือง จ.ตาก ได้รับทุนการศึกษา 10 ทุน
ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุน
และมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษารอบรอฟังผล และเสื้อกับของที่ระลึกให้กับเด็กนักเรียนและสถานศึกษา โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนทุกสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home