Monday, January 20, 2020

ส่งของขวัญ ของเล่น และขนม สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และ 7 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งของขวัญ ของเล่น และขนม สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง จ.น่าน
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนปูลากาป๊ะ จ.นราธิวาส
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมรัฐประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้

0 Comments:

Post a Comment

<< Home