Friday, January 24, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวหนูพิน นรชาญ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนางสาวหนูพิน นรชาญ อายุ 49 ปี อาชีพขายส้มตำและอาหารอีสาน กับสามี อายุ 56 ปี ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพขายส้มตำและอาหารอีสานมาแล้วเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยลูกค้าเป็นคนในชุมชนบริเวณพื้นที่นั้น ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า ผุพัง และผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่สูงอายุด้วย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ถังแก๊ส, กระติก, ถาด, ร่มแม่ค้า, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ตะแกรง, หม้อ, หวดนึ่งข้าว และตู้กระจก เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน0 Comments:

Post a Comment

<< Home