Thursday, April 17, 2014

เยี่ยมโรงพยาบาลเวชการุณย์ริศมิ์ Hospital Visit to Learn about Real Needs


วันนี้มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าพบนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หรือโรงพยาบาลหนองจอก ได้ความรู้ใหม่มากมายเลยค่ะ

สิ่งแรกเลยคือ จริงๆ แล้วประเทศไทยของเราได้สร้างช่องทางการขอความช่วยเหลือในเรื่องรักษาพยาบาลมากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ สำนักงานเขต สภาสังคมสงเคราะห์ หรือแม้แต่ระบบ "บัตรทอง" และประกันสุขภาพ ซึ่งแต่ละระบบก็จะมีความคุ้มครองแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโรคที่รักษา และสถานะของผู้รับการรักษา เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามกระประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานยังไม่มีการบูรณาการเท่าไรนัก ขั้นตอนการพิจารณาและการติดตามผลก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าที่ควร ระบบรักษาพยาบาลของเราจึงยังไม่ครอบคลุมถึงประชากรทุกกลุ่ม ยังมีตกๆ หล่นๆ บ้าง ยกตัวอย่างเช่น เป็นคนไทย เกิดในเมืองไทย แต่ไม่มีใบแจ้งเกิด ไม่มีบัตรประชาชน เพราะตอนเกิดไม่เคยมีใครไปแจ้ง เลยไม่ได้รับสิทธิ์บัตรทอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเรื่องคนไข้ที่เป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียน ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือคนไทยที่ยากจนจริงๆ แต่เมือเจ็บป่วยก็ต้องมาโรงพยาบาล และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้ว จะปฏิเสธไม่รับรักษาก็คงไม่ได้ โรงพยาบาลจึงต้องหาวิธีช่วยเหลือคนไข้เหล่านี้ เช่น ให้จ่ายค่ารักษาพยาลาบแบบผ่อนส่ง หรือเอาเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัธทาไปช่วยค่ารถค่าเดินทางแก่คนไข้เหล่านี้ บางครั้งถึงกับต้องเรี่ยไรจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเลยก็มี

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปัญหาวัยรุ่น ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ท่านนี้ได้กล่าวว่า "เป็นเสมือนระเบิดเวลาที่รอจะสร้างปัญหาอีกมากมายให้สังคม"  ในวันหนึ่งๆ จะมีเคสมากมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวัยรุ่น เช่น ท้องก่อนวัยอันควร ทำร้ายร่างกายโดยบุคคลในครอบครัว ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรนี้แหละที่น่ากลัวที่สุด เพราะเมื่อเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และมาฝาครรภ์ที่โรงพยาบาล นั่นหมายความว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายยอมรับแล้ว และนักสังคมสงเคราะห์จะเข้าไป intervene ได้ยากขึ้น แต่เมื่อคลอดแล้ว และเด็กๆ ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นพ่อแม่ที่ต้องทำมาหากิน เลี้ยงลูกกันจริงๆ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาตามมาตลอด ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะแย่ลง อาจมีเรื่องทำร้ายร่างกาย ยาเสพติด รวมไปถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย  ตัวนักสังคมสงเคราะห์เองก็ไม่สามารถจะติดตามดูแลครอบครัวลักษณะนี้ได้ทุกเคส ดังนั้น เมื่อถามนักสังคมสงเคราะห์ท่านนี้ถึงโครงการที่เธออยากจะทำอย่างต่อเนื่อง เธอจึงตอบว่า "อยากให้ความรู้แก่เด็กๆ เรื่องการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรมากที่สุด"

มูลนิธิทิสโก้เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ขาดแคลนในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการมอบยาและอุปกรณ์เพื่อรักษา บรรเทาอาการ หรือการดำรงชีวิตของผู้ป่วย แม้เราเองจะยังไม่ได้ทำงานครอบคลุมไปถึงเรื่องการป้องกัน หรือ prevention แต่การเข้าพบโรงพยาบาลต่างๆ นี้จะช่วยให้มูลนิธิฯ ได้ข้อมูลเพื่อปรับวิธีการทำงานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการจริงๆ ของสังคม

Today, TISCO Foundation team visited a social worker at Vejkaroonrasmi Hospital to learn about needs in medical treatment and healthcare that the foundation could provide support for.  We learned that there are several health care welfare systems that each group of population can choose to seek support from.  However, the integration of these systems is limited.  Each has its own decision making and application review process which makes it difficult for underprivileged people to seek help from.  The social worker also says that there are many cases who are undocumented immigrants which prevents them from receiving medical care benefits like Thai citizens.  The hospital then has set up an installment plan for these patients.  Sometimes, the social worker uses donated money to support patients' transportation, or even collecting donations from hospital staff to support some cases.

TISCO Foundation sees this as an opportunity to understand real needs in medical and healthcare area and adjust the way we work to meet the needs.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home