Thursday, August 14, 2014

มอบทุนรักษาพยาบาล อภิญญา พรวนทอง Medical Care Grant – Apinya Pruanthong

เมื่อวันที่.5.สิงหาคม2557มูลนิธิทิสโก้ได้มอบเงินให้แก่ด..อภิญญา.พรวนทอง.ผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.เป็นจำนวนกว่า.20,000.บาท.สำหรับใช้เป็นค่าเดินทางมารับการตรวจรักษาและรับยาจากแพทย์
..อภิญญา.หรือน้องแบม.เป็นหนึ่งในผู้ป่วยเด็กโรคไตที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตไปเมื่อไม่นานมานี้โดยได้รับไตจากสภากาชาดไทย.ซึ่งหลังจากที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตนั้น.น้องแบมจะต้องมาพบแพทย์เป็นประจำ.สัปดาห์ละ.1-2.ครั้งเพื่อรับการตรวจรักษาให้แน่ใจไตใหม่จะทำงานร่วมกับร่างกายของน้องแบมได้อย่างปกติ คนไข้แต่ละคนจะใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับไตใหม่ไม่เท่ากัน

แต่เนื่องจากครอบครัวของน้องแบมมีฐานะยากจน.และอยู่ต่างจังหวัด.การเดินทางเข้ามารับการรักษาในกรุงเทพฯ.จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก.ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงทำเรื่องมายังมูลนิธิฯ.เพื่อขอรับบริจาคเงินให้เป็นค่าเดินทางของน้องแบม.ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ.ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือไปในวันที่.16.กรกฎาคม.2557
0 Comments:

Post a Comment

<< Home