Monday, January 12, 2015

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน จ.สุรินทร์ Visiting Scholarship Students' Houses in Surin #1

เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ได้ออกติดตามผลนักเรียนทุนการศึกษาประจำปี 2557 ในจังหวัดสุรินทร์ และได้ไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุน 4 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผล
นักเรียนคนแรกที่มูลนิธิไปเยี่ยมได้แก่ นายก้องพบ ชนะดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปัจจุบัน ก้องพบอาศัยอยู่กับน้า ซึ่งทำงานอยู่ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของหมู่บ้าน และเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับยายในบ้านหลังเล็กๆ ที่อยู่ติดกับบ้านน้า จนกระทั่งยายเสียชีวิต จึงได้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับน้า พ่อแม่เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ ก้องพบมีพี่สาว 1 คน ทำงานแล้ว

หลังจากที่เรียนจบ ม.6แล้ว ก้องพบจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งก้องพบสอบได้โควต้าแล้ว ในอนาคต ก้องพบอยากประกอบอาชีพเป็นนักข่าว เพราะเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมือง ชอบรายงานสถานการณ์ต่างๆ ให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ

From the scholarship follow-up trip in Surin in December 2014, TISCO Foundation team visited 4 scholarship students' houses. Let's start with Kongpob Chanadee, grade 12, Prasat Wittayakarn School. He lives with his aunt who works at the community child daycare and a village head. Both of his parents passed away a while ago. In this community, people speak Khmer as a main language. There's a community rice mill that community members can use at low cost from which Kongpob's family benefits. After highschool, Kongpob will continue to undergraduate education at Rajabhat Surin University. He dreams to become a journalist as he's passionate about following and reporting news to public.


Wednesday, January 07, 2015

จดหมายจาก ศศิวิมล ประดับมุข A Letter from Sasiwimol Pradapmuk

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆ จากนางสาวศศิวิมล ประดับมุข ผู้รับทุนรักษาพยาบาลเป็นรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและเจลรองนั่งเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทิสโก้

เรียน ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลที่เคารพอย่างสูง
เนื่องด้วยหนูน..ศศิวิมล ประดับมุข อายุ 25ปี เป็นผู้พิการที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลค่ะหนูมีความพิการแต่กำเนิดด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (SMA)โดยร่างกายและแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันได้รับโอกาสเข้าทำงานที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หนูรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลที่กรุณามอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการให้แก่หนูในครั้งนี้ด้วยสภาพความพิการทางร่างกายของหนูที่แขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองได้ต้องนั่งรถเข็นจึงเป็นภาระของครอบครัวและคนรอบข้างอยู่เสมอรถเข็นจึงเปรียบเสมือนอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยให้หนูสามารถ“เดินได้” เหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแต่การ“เดิน”ของหนูนั้นต้องใช้ “ล้อหมุน” แทนการใช้ขาเดินแต่การที่สภาพร่างกายและแขนขาทั้งสองข้างของหนูอ่อนแรงทำให้มือของหนูไม่มีแรงพอที่จะหมุนล้อรถเข็นด้วยตนเองได้ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างที่ต้องคอยช่วยเข็นตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น จากเดิมที่เคยอยู่แต่บ้านไม่กล้าออกสู่สังคมเพราะกลัวตนเองจะเป็นภาระของครอบครัวและคนรอบข้าง แต่ตอนนี้หนูสามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้บ้างระดับหนึ่ง กล้าออกสู่สังคมโดยพยายามเป็นภาระของครอบครัวและคนรอบข้างน้อยลง และยังได้รับโอกาสให้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการใกล้บ้าน ทำให้หนูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”Read more »