Wednesday, April 08, 2015

เข้าพบคุณขจรศักดิ์ แสงศรี เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ที่สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  ทางมูลนิธิได้เข้าพบคุณขจรศักดิ์ แสงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิโดยหัวข้อมีดังนี้
1.วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
2.ประเภททุนที่มูลนิธิบริจาคตลอดจนระเบียบในการขอทุนประเภทต่างๆ

ข้อมูลที่มูลนิธิได้รับจากสหคลินิกพลตรีจำลองศรีเมืองมีดังนี้

ข้อมูลทั่วไปและการให้บริการสหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ซอยเทพลีลา 7 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..2548 เพื่อให้บริการฟอกไตทางเส้นเลือดโดยได้รับบริจาคเครื่องฟอกไตจากแพทย์ชาวญี่ปุ่นจำนวน 70 เครื่อง ปัจจุบันมีเครื่องฟอกไตทั้งหมด จำนวน 102 เครื่อง และให้บริการฟอกไตทางเส้นเลือดในราคา 800 บาท ต่อครั้ง ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐคิดค่าบริการฟอกไตทางเส้นเลือดในราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท 

ค่าบริการ 800 บาทนั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตที่ขาดคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการักษาพยาบาลได้มากขึ้น และเป็นเงินที่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการสหคลินิกฯ โดยทั่วไป แต่ก็ยังต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและผู้มีจิตศรัธทาอยู่บ้าง 
มูลนิธิทิสโก้ขอขอบพระคุณคุณขจรศักดิ์ ที่ให้การต้อนรับและข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

On Apr 2, TISCO Foundation visited Maj. Gen. Jamlong Srimuang Foundation Polyclinic to introduce TISCO Foundation's grant programs, especially the medical grant program.  The clinic offers a kidney dialysis services to low-income individuals with a kidney disease.  The cost is THB 800 per service which is generally much lower than the cost at a public hospital whose charge starts from THB 2,000.  Khun Kajornsak Srisaeng, general admin officer, said that the clinic received a donation of 70 kidney dialysis machines from Japan to start the program.  Now it has 102 machines.
Friday, April 03, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ นางเสงี่ยม จงจิตต์ Start-up Grant Donation to Sangiam Jongjit

นางเสงี่ยม อาศัยอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพขายส้มตำ ไก่ย่าง และอาหารอีสาน ผู้ขอทุนอยู่กับสามี 2 คน สามีร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว นางเสงี่ยมมีบุตรทั้งหมด 3 คน แต่ตอนนี้แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว จะกลับมาเยี่ยมบางครั้งบางคราว นางเสงี่ยมประกอบอาชีพค้าขายมาเป็นเวลากว่า 6 ปี ตอนนี้อุปกรณ์ที่ค้าขายค่อนข้างเก่า จึงขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิ อุปกรณ์ที่ขอและทางกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้นคือ รถเข็นแบบมีหลังคา 1 คัน ตู้กระจก 1 ตู้  เตาแก๊สปิคนิคพร้อมอุปกรณ์ 1 ถัง  กระติกน้ำกลม 1 ใบ ครกส้มตำ 1 ชุด  ช้อนส้อม 1 โหล  จาน 1 โหล ขวดโหลพลาสติก 6 ใบ และร่มสนามจากธนาคารทิสโก้อีก 1 คัน รวมเป็นเงิน 9,600 บาท โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง กรรมการ และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษา ร่วมมอบด้วย 

On Mar 31, TISCO Foundation donated a start-up grant to Sangiam Jongjit to support her Esaan food stall business.  In the grant, she received a new vending trolley and other cooking utensils, in value THB 9,600.