Thursday, May 28, 2015

คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล Khun Suthas Ruangmanamongkol Made a donation of THB 1 million to TISCO Foundation.

คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทิสโก้ และกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสให้ชีวิตของเด็กและเยาวชน ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

Today Khun Suthas Ruangmanamongkol made a donation of THB 1 million to TISCO Foundation to support our programs that aim to build opportunities to underprivileged people. Thank you very much for your kindnessTuesday, May 26, 2015

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวเพ็ญศรี ทุมสิงห์ Start-up Grant Pensri Toomsing

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้เดินทางไปชุมนซอยพระเจนอีกครั้ง เพื่อสัมภาษณ์นางสาวเพ็ญศรี ทุมสิงห์ ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ ขณะนี้นางสาวเพ็ญศรีมีอาชีพขายไก่ทอดอยู่ในซอยพระเจน แต่รายได้ไม่เพียงพอ จึงต้องการขยายมาขายกาแฟโบราณและเครื่องดื่มต่างๆ เพิ่ม แต่ไม่มีเงินทุนที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

ปัจจุบันนางสาวเพ็ญศรีอายุ 63 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด สถานภาพโสด ไม่มีหนี้สิน แต่ไม่มีเงินออม ก่อนหน้านี้เคยประกอบอาชีพขายกาแฟและเครื่องดื่ม แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้นั้นเป็นของผู้อื่น ต้องขอยืม และเจ้าของสถานที่ที่เช่าไว้ขายเครื่องดื่มนั้นต้องการมาขายเอง และจะไม่ให้นางสาวเพ็ญศรีเช่าต่อ จึงต้องเปลี่ยนมาขายไก่ทอด โดยขอยืมอุปกรณ์ รถเข็น ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้จากผู้อื่นก่อน

นางสาวเพ็ญศรีจึงต้องการขอรับการสนับสนุนเป็นรถเข็น ชุดหม้อต้มกาแฟ ถังน้ำแข็ง ฯลฯ ซึ่งทางคณะกรรมการมูลนิธิจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

On May 19, the TISCO Foundation team visited Soi Prajane community once again to meet and interview Pensri Toomsing.  She has made a start-up grant request to TISCO Foundation for support to start a coffee selling trolley.  Currently, Pensri is 63 years old, from Roi-et.  She sells fried chicken, but it doesn't make enough income.  So, she'd like to expand her business with selling coffee and other beverages.

Friday, May 22, 2015

ติดตามผลนางยุพิน พุกอุบล ชุมชุนซอยพระเจน อาชีพขายกาแฟโบราณ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิทิสโก้ไปติดตามผลผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพคือ นางยุพิน  พุกอุบล ขายกาแฟโบราณในชุมชนซอยพระเจน ได้รับทุนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

การค้าขายอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อนทำให้ขายได้มากกว่าปกติ โดยสามารถขายได้วันละ 2,500-3,000 บาทต่อวัน รวมต้นทุน ราคาอยู่ที่ 10 – 15 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าประเภทเดียวกันในชุมชน และอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ มีชำรุดบ้างเล็กน้อยแจ่สามารถซ่อมแซมได้ จากการติดตามผลพบว่านางยุพินร่างกายไม่แข็งแรง ต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งวันที่ไปพบแพทย์จะให้บุตรชายคนที่สามมาขายแทน

On May 7, 2015. TISCO Foundation team follow up a start-up grant recipient Yupin Poogubol. She received a grant on July 16, 2014 of coffee vending trolley and other equipment. We found that Yupin has still selling coffee and other bererages in Soiprajane community. Now she can make about THB 2,500-3,000 of revenue per day.


Thursday, May 21, 2015

มูลนิธิทิสโก้ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปี 2558 นี้ มูลนิธิทิสโก้ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เฉพาะที่เป็นทุนปัจจุบัน คือผู้ที่มีสถานศึกษาอยูแล้ว ส่วนผู้ที่ส่งใบสมัครเข้ามาแต่ยังไม่ทราบว่าจะศึกษาต่อที่สถานศึกษาใด เราจะประกาศผลในคราวต่อไป  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.tiscofoundation.org


Wednesday, May 20, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ นางหนูพง สีสงคราม ประกอบอาชีพขายถั่วต้ม มันต้ม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้ลงเดินทางไปยังพื้นที่รัชดาภิเษก-ท่าพระ เพื่อสัมภาษณ์นางหนูพง  สีสงคราม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพนางหนูพงอายุ  57 ปี สถานภาพหย่าร้าง และสามีขาดการติดต่อนานแล้ว มีบุตรชาย 1 คน มีครอบครัวแล้ว อาศัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด นางหนูพงมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา แต่ได้เข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในกรุงเทพเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว และจะกลับภูมิลำเนาเฉพาะหน้านาเท่านั้น สภาพบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเพิงข้างทางรถไฟ มีค่าเช่าเดือนละ 1,300 บาท

ปัจจุบันนางหนูพงประกอบอาชีพขายถั่วต้ม มันต้ม ฯลฯ โดยการหาบเร่ไปยังพื้นที่รัชดาภิเษก-ท่าพระตลอดวัน เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 08:00 น. ถึงเวลาประมาณ 16:00 น. อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค ได้แก่ รถเข็น 1 คัน หม้อ 2 ใบ กะละมัง 2 ใบ เตาแก๊สปิคนิค 1 ถัง กระทะ 1 ใบ ถาด 2 ใบ และร่ม 1 คัน ทางมูลนิธิจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยการให้กรรมการมูลนิธิพิจารณาต่อไป

On May 19, TISCO Foundation team met Noopong Seesongkram to interview for more information for her start-up grant request to TISCO Foundation.  Noopong is 57 years old.  She's from Nakorn Rachasima province, but has been living in Bangkok for about 30 years already.  She will visit her hometown only during the rice harvest season.  In Bangkok, Noopong sells steamed peanuts and sweet potatoes.  For her start-up grant request, she's asking for a vending trolley and cooking utensils.


Monday, May 18, 2015

เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์นางสาววาสนา แซ่ลิ้ม อาชีพรับจ้างซ่อมแซมเสื้อผ้า

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  มูลนิธิได้เดินทางไปยังเขตคลองเตย เพื่อเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพเพิ่มเติม คือนางสาววาสนา  แซ่ลิ้ม ผู้ขอทุนประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมแซมเสื้อผ้า นางสาววาสนา อายุ 49 ปี  อยู่บ้านตนเองไม่เสียค่าเช่า ปลูกบ้านบนที่ดินของการท่าเรือ ไม่สามารถอ่านได้ เขียนได้  ปัจจุบันอาศัยอยู่กัน 3 คนมีบุตรสาวและหลานชาย ผู้ขอทุนเคยประกอบอาชีพรับจ้างเย็บถุงมือในโรงงานเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค ได้แก่ จักรอุตสาหกรรม ด้ายเย็บผ้า และเข็มเย็บผ้า ทางมูลนิธิจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยการพิจารณาของทางกรรมการมูลนิธิ

On May 7,2015. TISCO Foundation team visited Wassana  Sea-Lim to interview for more information for her start-up grant application. Wassana, 49 years old, lives with her daughter, 22 years old, who is physically and mentally disabled Wassana is requesting for a sewing machine and sewing equipment. 

Thursday, May 14, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาล นางรุ่งทิพย์ แสวงดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มูลนิธิทิสโก้ไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่นางรุ่งทิพย์  แสวงดี ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นค่ารักษาพยาบาลจำนวน 26,705 บาท ผู้ขอทุนป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองรั่ว ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง จึงจะหายเป็นปกติ

นางรุ่งทิพย์  แสวงดี อายุ 39 ปี อาชีพทำไร่มันสำปะหลัง รายได้ประมาณ 25,000 บาทต่อปี ต้องเสียค่าเช่า 16,000 บาทต่อปี นางรุ่งทิพย์อยู่กับสามี และบุตรสาววัย 17 ปี ครอบครัวมีกันอยู่ 3 คน บุตรสาวเรียนชั้น ม.4 ส่วนสามีทำอาชีพเดียวกัน บ้านที่อาศัยอยู่เป็นบ้านตนเอง ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว แต่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองรั่วจึงถูกส่งตัวมาทำการผ่าตัด และรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในการผ่าตัดครั้งแรกนั้นผู้ป่วยมีทุนเพียง 15,000 บาท นอกนั้นในส่วนที่เหลือทางโรงพยาบาลหาทุนอื่นๆ มาช่วยเหลือ ในการผ่าตัดครั้งที่ 2 นี้ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการผ่าตัด และจะทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคนี้ มีค่าใช้จ่ายจำนวน 26,705 บาท ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิทิสโก้ ขอขอบคุณ ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ สำหรับการประสานงาน

On Apr 28,2015 TISCO Foundation donated THB 26,705  to Rungtip Sawaengdee who has malfunctioning blood vessels in her brain. According to the medical team there, this required two rounds of operations to remove blood clots and to insert an artificial blood vessel. The donation would cover expenses of the second Operation.