Thursday, June 25, 2015

รวมภาพบรรยากาศในช่วงที่มูลนิธิเดินทางไปมอบทุนจังหวัดนครราชสีมา - More photos from the scholarship granting ceremonies from Nakorn Ratchasima province.

วันนี้มูลนิธิมีภาพน่ารักๆ และบรรยากาศในช่วงที่มูลนิธิไปมอบทุนการศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา มาให้ชมกัน
More photos from the scholarship granting ceremonies from Nakorn Ratchasima province.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home