Monday, August 31, 2015

สาธิตการใช้ระบบ Online ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา - TISCO Foundation held a meeting to demonstrate the online scholarship application program to teachers in Nakorn Ratchasima province.

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดสาธิตการใช้ระบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา มีครู/อาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 67 คน จากสถาบันการศึกษา 52 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับต่างๆ ด้วย ขอขอบพระคุณครู/อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ และขอขอบพระคุณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์เป้นอย่างยิ่งที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการสาธิตในครั้งนี้

On Aug 27, TISCO Foundation held a meeting to demonstrate the online scholarship application program to teachers in Nakorn Ratchasima province. There were 67 teachers from 48 education institutions, plus 6 officials from 4 local Offices of Basic Education Commission. Big thanks to Bunluawittayanusorn School for arranging facilities for this meeting.


Tuesday, August 25, 2015

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ - TISCO Foundation visited Sunee Saisuwan.

มูลนิธิได้ไปเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพแถวเขตคลองเตย 1 รายในช่วงที่ผ่านมา คือนางสาวสุนีย์  สายสุวรรณ อาชีพ ขายข้าวไข่เจียวและน้ำแข็งไสค่ะ นางสุนีย์ อายุ 29 ปี อาศัยอยู่กับสามีและญาติรวม 13 คน ส่วนบ้านที่อยู่อาศัยสภาพเก่า อยู่ในชุมชนแออัด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาหารสำหรับขายข้าวไข่เจียวและน้ำแข็งไส

TISCO Foundation visited Sunee Saisuwan, 29 years old, who has requested for a start-up grant to restart fried eggs and ice dessert in Klongteoy area. Currently she lives with her husband and relatives in a small house. She's requesting for cooking utensils for the fried eggs and ice dessert stall.             


Monday, August 24, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพนายทองม้วน วรรณเทา อาชีพขายขนมโตเกียว - TISCO Foundation donated a start-up grant to Thongmuan Wanta.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558 มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนายทองม้วน วรรณทา อาชีพขายขนมโตเกียว อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มอบนั้น ได้แก่ ตู้กระจก 1 ตู้ เตาสำหรับทำขนมโตเกียว 1 เตา แป้งสาลี 37 กิโลกรัม น้ำตาล 25 กิโลกรัม นมสด 24 กระป๋อง เนยเทียม 5 กิโลกรัม และตะกร้าสำหรับใส่ของ 3 ใบ เป็นมูลค่าประมาณ 6,000 บาท การมอบทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้มีคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษามูลนิธิเป็นผู้มอบ

TISCO Foundation donated a start-up grant to Thongmuan Wanta on Aug 20. The grant included a flat pan, a clear shelf and some ingredients for his pancake vending trolley, about THB 6,000 in value.


Friday, August 21, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพนางสาววิริยา สิริยานิกร อาชีพขายลูกชิ้นทอด - TISCO Foundation donated a start-up grant to Wiriya Siriyanikorn.

เมื่อวานนี้มูลนิธิได้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาววิริยา สิริยานิกร อาชีพขายลูกชิ้นทอดที่ชุมชนซอยพระเจน อุปกรณ์ที่มอบได้แก่ รถเข็นแบบไม่มีหลังคา 1 คัน ถาด 1 ใบ หม้อ 1 ใบ กระทะ 1 ใบ และร่มสนาม 1 คัน เป็นมูลค่าประมาณ 4,500 บาท  โดยมีคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษามูลนิธิเป็นผู้มอบ

TISCO Foundation donated a start-up grant to Wiriya Siriyanikorn yesterday. The grant included a vending trolley and some cooking utensils, THB 4,500 in value. This is to support her income generation activity - selling meatballs and hotdogs.
Thursday, August 20, 2015

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิที่โรงพยาบาลเด็ก - TISCO Foundation team visited Children Hospital to promote the medical grant program.

มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าพบคุณสุฑาวรรณ์ ไชยมูล หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ คุณมลฤดี ทองดวง หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ และคณะนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเด็ก เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ซึ่งทางโรพยาบาลก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นคือรับผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษามีทั้งผู้ป่วยต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลใดๆ อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลปลายทางซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก โรคเรื้อรัง หรือโรคที่รักษายาก เช่น โรคข้อเสื่อม โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มาจากครอบครัวยากจน โรงพยาบาลต้องช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มนี้ปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็มีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและหน่วยงานอื่นๆ ให้การช่วยเหลืออยู่แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นโครงการทุนรักษาพยาบาลน่าจะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาความต้องการของโรงพยาบาลเด็กได้ ขอขอบพระคุณคุณสุฑาวรรณ์และทีมงานเป็นอย่างยิ่งสำหรับเวลาและข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มูลนิธิ

TISCO Foundation met with Khun Suthawan Chaiyamoon, Social Worker and Head of Customer Relations Department at the Queen's Sirikit National Institute of Child Health (Children Hospital), and her team to introduce our grant programs last week.  The hospital helps patients at infant to 15 years of age.  Two major groups of patients are immigrant children who are not eligible to government's social welfare, and those with severe, rare, chronicle diseases, like osteoarthritis, cordial disease and kidney disease, who are transferred from smaller hospitals.  Most of the patients in the latter group are from poor families despite of holding a Thai citizenship.  Such diseases require comprehensive and long-term treatment and expensive medications that are not covered in the government's social welfare program.  The hospital needs to absorb expenses from these two groups of patients at about THB 10-12 million on a yearly basis.


Wednesday, August 19, 2015

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนประเสริฐอิสลาม - TISCO Foundation followed up the scholarship program at the Prasert Islam School.

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามูลนิธิทิสโก้ได้ไปติดตามผลโครงการทุนการศึกษาที่โรงเรียนประเสริฐอิสลามอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีนักเรียนได้รับทุนมูลนิธิถึง 35 ราย มูลนิธิได้สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนของมูลนิธิ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการใช้จ่ายทุนการศึกษาเนื่องจากอาจารย์ผู้ดูแลทุนมีการดูการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดค ขอขอบคุณทางโรงเรียนประเสริฐอิสลามครูส้ม ผู้ดูแลทุน ที่ช่วยประสานงานปละให้การต้อนรับ

TISCO Foundation followed up the scholarship program at the Prasert Islam School last Monday. There are 35 students who received a scholarship from TISCO Foundation. They have good understanding of the foundation's scholarship spending guideline. Their teachers closely monitor their spending and consistently give information of what they can or cannot spend on to be align with the foundation's rules and restrictions.Tuesday, August 18, 2015

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนวัดสิตาราม - TISCO Foundation followed up he scholarship program at the Wat Sitaram School yesterday.

มูลนิธิทิสโก้ได้ติดตามผลโครงการทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันก่อน มีนักเรียนได้รับทุนจากมูลนิธิ 5 ราย เป็นระดับประถมศึกษาทั้งหมด นักเรียนยังไม่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิ ทีมมูลนิธิจึงได้อธิบายขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา ระเบียบ รวมถึงวิธีการขอรับทุนต่อในกรณีที่ย้ายสถานศึกษาด้วย นักเรียนน่ารักทุกคน และตั้งใจที่จะไม่ใช้เงินทุนเลยเพื่อออมเงินไว้สำหรับการศึกษาในอนาคต ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ที่ดูแลทุนเป็นอย่างดีขอขอบคุณ

TISCO Foundation followed up he scholarship program at the Wat Sitaram School yesterday. There are five scholarship students. This is the first year that they have received a scholarship from TISCO Foundation.  Most of them plan to save this scholarship for their future education.Monday, August 17, 2015

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ - TISCO Foundation had a follow-up visit at Wat Bangkoonnon School.

มูลนิธิทิสโก้ได้ไปติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ มีนักเรียนได้รับทุน 6 ราย ซึ่งได้ในปี 2558 เป็นปีแรก นักเรียนดูยิ้มแย้มสดใส กล้าแสดงออกกันมาก ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้วย ขอขอบคุณ 

TISCO Foundation had a follow-up visit at Wat Bangkoonnon School last week. There are six scholarship students. And, they have good understanding of the foundation's scholarship spending guideline.
Friday, August 14, 2015

ติดตามผลทุนการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี - Follow-up the scholarship program at Thonburi Commercial College.

วันนี้มูลนิธิได้ออกติดตามผลโครงการทุนการศึกษาอีกครั้ง มูลนิธิเดินทางไปที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซึ่งมีนักเรียนได้รับทุนจากมูลนิธิ 7 ราย ส่วนใหญ่เพิ่งได้รับทุนปีนี้ปีแรก มูลนิธิจึงถือโอกาสอธิบายกฎระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนให้นักเรียนทราบ ซึ่งนักเรียนทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบดีมาก ขอขอบพระคุณอาจารย์ทิพย์รดีที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทุนอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ขอขอบคุณ

TISCO Foundation went to Thonburi Commercial College to follow up seven scholarship students. Most of them have received the scholarship for the first year. So, we took this opportunity to go through the spending guideline with the students.

Thursday, August 13, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนางรัชนี มัสสุรีย์ - TISCO Foundation donated a medical care grant to Ratchanee Matsuree.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิได้ไปที่สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง อีกครั้ง เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนางรัชนี  มัตสุรีย์ เป็นค่ารักษาพยาบาล (ค่าฟอกไตทางเส้นเลือด 1 เดือน โดยการฟอก 8 ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน 6,400  บาท โดยมีคุณขจรศักดิ์ แสงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคุณสุมล ศรีพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง ร่วมเป็นสักขีพยานและให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

TISCO Foundation donated a medical care grant to Ratchanee Matsuree of THB 6,400. The grant is to help Ratchanee receive a hemodialysis service at The Major General Jamlong Srimuang Plyclinic for one month.  Rachanee has a severe kidney disease and is required to go through hemodialysis at least twice a week. The polyclinic is a social enterprise founded and operated by Major General Jamlong Srimuang Foundation.  It provides hemodialysis services to low-income kidney disease patients, at THB 800 per service while a service at any government hospital starts at about THB 2,000.

 Tuesday, August 11, 2015

เยี่ยมนางสมจิตต์ ผู้ขอทุนประกอบอาชีพที่บางบัวทอง - Start-up grant applicant in Bangbuathong area is Somjit

มูลนิธิทิสโก้มาเยี่ยมนางสมจิตต์.ซึ่งเป็นผู้ขอทุนประกอบอาชีพอีกรายหนึ่งในย่านบางบัวทอง ปัจจุบันมีอาชีพขายส้มตำ ไก่ย่าง ซึ่งมีอาชีพนี้มา 2 ปีแล้ว ขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิเป็นอุปกรณ์ทำอาหาร
Another start-up grant applicant in Bangbuathong area is Somjit.  She's requesting for cooking utensils to support her grilled chick and somtum food stall.


Monday, August 10, 2015

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพนางอมรรัตน์ - Start-up grant applicant is Amornrat Chuiyuneoy.

มูลนิธิทิสโก้ได้รับแบบฟอร์มการขอรับทุนประกอบอาชีพเพิ่มอีก 1 ราย คือ นางอมรรัตน์  ฉุยยุเนย อายุ 47 ปี มูลนิธิจึงได้เข้าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติม ผู้ขอทุนมีอาชีพขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว อาศัยอยู่ย่านเขตบางบัวทอง ปัจจุบันครอบครัวมีรายได้จากผู้ขอทุนทางเดียว เนื่องจากสามีไม่ได้ทำงานและลูกๆ ยังอยู่ในวัยเรียน อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคได้แก่ ชุดผ้าใบกันแดด  โต๊ะสำหรับร้านอาหาร เก้าอี้ ตู้กระจก ตู้สำหรับเก็บของ ถังแช่ของสด และจานชามช้อนส้อม

Another start-up grant applicant is Amornrat Chuiyuneoy, 47 years old.  She is requesting for dining table sets and kitchen utensils for her food stall that she has opened in front of her house.  She is the only household income contributor to her family.  Her husband has been sick and her children are still in school.