Friday, April 29, 2016

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ นางชนิดา หมั่นตระกูล – TISCO Foundation followed up start-up grant Mrs.Chanida Mantraku.

ปิดท้ายเดือนนี้กับการติดตามผลทุนประกอบอาชีพที่มูลนิธิได้เคยมอบให้ไปในปี 2558  ได้แก่ นางชนิดา หมั่นตระกูล อาชีพทำซาลาเปาขาย ที่ชุมชนบ้านครัว เขตราชเทวี  นางชนิดาได้รับเตาอบ 1 เครื่อง ซึ่งทำให้ปัจจุบันสามารถทำขนมอื่นๆ ขายได้ นอกจากซาลาเปา และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

Let's end the month with a story of Chanida Mantrakul, a start-up grant recipient in 2015.  Chanida received an oven to expand her bakery business in Bankrua community, Rajathevi district, Bangkok.  Now she has more variety of baking goods for her customers bringing in more incomes for her family.


Wednesday, April 27, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้เด็กหญิงพรินพร จรสมาน ที่โรงพยาบาลเด็ก - TISCO Foundation has made recently is to Parinporn.

อีก 1 ราย ที่มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้ คือเด็กหญิงพรินพร  อายุ 1 ปี ที่โรงพยาบาลเด็ก เช่นกัน เป็นรถเข็นขนาดกลางสำหรับเด็ก 1 คัน มูลค่า 2,550 บาท เด็กหญิงพรินพรเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และต้องมาพบแพทย์เป็นประจำ ซึ่งรถเข็นนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถพาน้องวรากรเดินทางมาพบแพทย์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

Another medical care grant TISCO Foundation has made recently is to Parinporn, year old.  Parinporn has mental and physical disabilities, receiving medical treatment at the Children's Hospital.  The grant includes a medium-size child trolley at THB 2,550 value.Tuesday, April 26, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ ด.ช.วรากร ที่โรงพยาบาลเด็ก - TISCO Foundation has donated a medical care grant to Warakorn Khunlee.

ช่วงที่ผ่านมามูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่เด็กชายวรากร อายุ 10 ปี ที่โรงพยาบาลเด็ก เป็นที่นอนลมแบบลูกระนาด มูลค่า 7,760 บาท วรากรเป็นผู้ป่วยอัมพาต มีแผลกดทับในบริเวณร่างกายและขา แพทย์แนะนำให้ใช้ที่นอนลมแบบลูกระนาดเพื่อป้องกันแผลกดทับ.

TISCO Foundation has donated a medical care grant to Warakorn khunlee, 10 years old, at the Children's Hospital.  The grant includes an electric ait mattress, THB 7,760 in value.  Warakorn has paralysis which results in many bedsores on her body.  He medical doctor suggests using an air mattress to reduce such risks of having more bedsores.Monday, April 11, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพนางสุภาพ ธนะศรีสืบวงศ์ - TISCO Foundation has donated a start-up grant to Suparb Tanasriseubwong .

มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ขอทุน 1 ราย คือ นางสุภาพ ธนะศรีสืบวงศ์ อาชีพขายปาท่องโก๋ ซึ่งทำอาชีพนี้มากว่า 10 ปีแล้ว จนกระทั่งข้างของอุปกรณ์ต่างๆ เริ่มเสื่อมสภาพ แต่ไม่มีเงินทุนจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ มูลนิธิจึงมอบเตาแก๊สปิคนิค และถเข็นแบบมีหลังคา รวมมูลค่า 6,000 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบ 
TISCO Foundation has donated a start-up grant to Suparb Tanasriseubwong to support her fried noodles (pa tong go) business.  Suparb has been making and selling pa tong go for about 10 years.  The grant includes a vending trolley and a gas stove.


Monday, April 04, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กหญิงชรินรัตน์ สมอหอม ที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - TISCO Foundation is donating an oxygen generator , to Sharinrat Samohorm at Latkrabang Hospital.

มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร แก่เด็กหญิงชรินรัตน์ สมอหอม ผู้ป่วยภาวะสมองพิการตั้งแต่กำเนิดและโรคปอดเรื้อรัง เป็นเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนและพ่นยา มูลค่า 24,500 บาท โดยมีคุณอาภาพัณณ์ กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิ เป้นผู้มอบ ร่วมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ น.พ. สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล แพทย์และพยาบาลผู้ดูแลครั เครื่องดังกล่าวจะช่วยให้น้องชรินรัตน์ได้กลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่โดยไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลตลอดเวลา มูลนิธิขอขอบคุณคุณพรชนก แก้วกิ่ง เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลลาดกระบังฯ สำหรับการประสานงานในครั้งนี้ 

Today TISCO Foundation is donating an oxygen generator, THB 24,500, to Sharinrat Samohorm at Latkrabang Hospital. Sharinrat is mentally disabled and has chronic lung disease which requires the oxygen generator to help her breathe.  This will allow her to go back home with her parents.  Many thanks to Khun Pornchanok Keawking, Social Worker of Latkrabang Hospoital, for this kind coordination.