Wednesday, May 11, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่จังหวัดปทุมธานี

วันนี้มูลนิธิได้ออกเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่จังหวัดปทุมธานี รายแรกคือ นางเยาวเรศ  ทองอะนุ  อายุ 65 ปี อาชีพขายส้มตำ ไก่ย่าง  รายได้ไม่แน่นอน นางเยาวเรศประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ รถเข็น เนื่องจากของเก่าชำรุดมากแล้ว รายที่สองที่มูลนิธิออกสัมภาษณ์ คือ นางทิพย์วรรณ  ดินอุดม  อายุ  44 ปี อาชีพขายซาลาเปา และ ขนมผิง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านของญาติ  มีบุตร 1 คน เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เครื่องนวดแป้งแบบ 2 แขน ขนาด 5 กิโลกรัม กรรมการมูลนิธิจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นต่อไป0 Comments:

Post a Comment

<< Home