Monday, May 23, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวจงกล อาจกล้า ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันนี้ 23 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มามอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวจงกล  อาจกล้า อาชีพขายเครื่องดื่ม ซึ่งก่อนหน้านี้มูลนิธิได้ลงเรื่องราวของผู้ขอทุนรายนี้ไปบ้างแล้วในรอบแรกที่มาสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน เคสนี้กรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่มอบ คือ รถเข็นแบบมีหลังคา  หม้อต้มกาแฟ  ถังน้ำแข็ง และอุปกรณ์ในการขายกาแฟ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,890  บาท โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ 0 Comments:

Post a Comment

<< Home