Tuesday, June 28, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ นางสาวอังสุมาลิน สิทธิภักดิ์ ที่ซอยเพชรเกษม 65

มูลนิธิสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ ผู้ขอทุนคือนางสาวอังสุมาลิน  สิทธิภักดิ์  อายุ 32  ปี  อยู่บ้านเช่าแถวซอยเพชรเกษม 65  มีบุตร 1 คนกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้เคยขายขนมโตเกียว แต่อุปกรณ์ในการขายขนมถูกขโมยไปทำให้ต้องเปลี่ยนมาทำงานรับจ้างทั่วไปแทน ผู้ขอทุนอยากจะทำขนมโตเกียวขายอีกครั้ง จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพดังนี้ รถเข็นแบบมีหลังคา  ถังแก๊ส  และเตาสำหรับทำขนมโตเกียวFriday, June 24, 2016

ฝ่ายบุคคล มอบเงินบริจาค เนื่องในการชนะกิจกรรมการประกวด Video clip 47 ปี ทิสโก้

ทางแผนก HR ได้นำเงินมาบริจาคให้กับมูลนิธิเช้าวันนี้ ซึ่งทาง HR ได้ชนะการประกวด VIDEO CLIP TISCO 47  ปี โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณทางแผนกและพนักงานทุกๆ ท่าน


มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายณัฐวัฒน์ โอษาติมากุล ที่โรงพยาบาลศิริราช

ที่โรงพยาบาลศิริราชวันนี้ มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายณัฐวัฒน์  โอษาติมากุล ผู้ป่วยภาวะหลอดอาหารตีบตันจากการกลืนสารเคมี สถานภาพครอบครัวหย่าร้าง บิดาไม่ได้ส่งเสีย อาศัยอยู่กับมารดาสองคน ปัจจุบันณัฐวัฒน์ต้องพักการเรียนเพื่อรักษาอาการป่วยดังกล่าว มารดาทำงานรับจ้างทำความสะอาดซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว ทุนรักษาพยาบาลที่มอบให้นั้นเป็นอาหารทางการแพทย์ (Ensure) รสวานิลลา  ขนาด  400 กรัม  จำนวน 30 กระป๋อง รวมเป็นเงิน  9,450 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ และมารดาของน้องณัฐวัฒน์เป็นผู้รับมอบThursday, June 23, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ นายกำธร ปัญญาสถาพร อาชีพค้าขาย ที่ชุมชนซอยพระเจน

ช่วงสายของวันนี้ที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน มูลนิธิไปสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ คือ นายกำธร  ปัญญาสถาพร  อาชีพค้าขาย ขายพวกน้ำพริกปลาทู  ปลาทอด และพวกผักต้มต่างๆ รายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเช่า 3,000 บาท/เดือน มีลูก 2 คน ทำงานแล้ว แต่อีกคนยังว่างงานอยู่ ทุกวันนี้นายกำธรขายของตรงแผงลอยต้องเสียค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค ได้แก่ เตาแก๊ส  และรถเข็นMonday, June 20, 2016

เยี่ยมและติดตามผลทุนการศึกษา ที่โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

หลังจากที่มูลนิธิทิสโก้ได้ไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนที่จังหวัดน่าน มีข้อมูลน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง จังหวัดน่าน อยู่ติดกับประเทศลาว และเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ในจังหวัดน่าน เช่น ไทยวน ไทยลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีภาษาถิ่นและประเพณีเฉพาะของตนเอง ซึ่งยังคงมีอิทธิพลแม่แต่เรื่องการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ด้วย ยกตัวอย่างตอนที่มูลนิธิไปเยี่ยมโรงเรียนปัว ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ อ.ปัว ด้วย นั้น อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีนักเรียนหลายคนที่ขอออกจากโรงเรียนเพราะต้องไปแต่งงานตามประเพณีของเผ่าตน บางคนเรียนต่อทาง กศน. แต่บางคนก็ไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย ในพื้นที่จึงมีหน่วยงานพัฒนาสังคมหลายแห่งพยายามที่ช่วยเหลือให้เยาวชนจากเผ่าต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มูลนิธิหลายแห่งให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียนที่มาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือในเมืองได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง
สำหรับโรงเรียนปัวนั้น มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้จำนวนมากทุกปีอยู่แล้ว อย่างปี 2559 นี้ มีถึง 32 คนทีเดียว คณะผู้บริหารและอาจารย์ก็เห็นความสำคัญของทุนการศึกษาจากมูลนิธิ จึงพยายามดูแลเรื่องการออมและการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักเรียนได้มีเงินออมไว้สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
Thursday, June 16, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้เด็กชายธรรมปพน นิธิธรรมาโรจน์ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เด็กชายธรรมปพน นิธิธรรมาโรจน์ อายุ 1 ปี ผู้ป่วยโรคไมโทคอนเดรียผิดปกติ มารดาต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันนี้มูลนิธิได้ไปมอบทุนรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นชุดดูดเสมหะ 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจแบบมือสำหรับเด็ก 1 ชุด รวมเป็นเงิน 6,500 บาท โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายสังคมสงเคราะห์รับมอบแทนWednesday, June 15, 2016

เปิดตู้บริจาคมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

วันนี้ครบรอบที่มูลนิธิเปิดตู้บริจาค เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จะเป็นทุนช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนต่อไป ตู้บริจาคนี้มีที่ธนาคารทิสโก้ฯ ทุกสาขา ขอขอบพระคุณท่านผู้ให้ทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้Monday, June 13, 2016

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิ นางสาวพัชราภรณ์ เกตุแก้ว ที่จังหวัดน่าน

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์  เกตุแก้ว  อายุ 16 ปี  อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  อาศับอบู่กับป้ามาตั้งแต่เล็กๆ  เพราะพ่อ แม่ แยกทางกันแล้วไม่ได้ติดต่อมาเลย ป้าทำอาชีพเกษตร มีที่ดิน 5 ไร่ มีอู่ซ่อมรถเล็กๆ ที่บ้าน ลุงเป็นคนดูแล มาโรงเรียนโวยรถโดยสาร ไม่เสียค่ารถ เพราะรับ-ส่ง ฟรี ของทางโรงเรียนและบ้านอยู่ในจุดที่รถรับ ส่งผ่านพอดี บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง หลังคาเป็นสังกะสี ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิมาตั้งแต่ปี 2557  โดยมูลนิธิได้ไปเยี่ยมบ้านเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา