Friday, June 24, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายณัฐวัฒน์ โอษาติมากุล ที่โรงพยาบาลศิริราช

ที่โรงพยาบาลศิริราชวันนี้ มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายณัฐวัฒน์  โอษาติมากุล ผู้ป่วยภาวะหลอดอาหารตีบตันจากการกลืนสารเคมี สถานภาพครอบครัวหย่าร้าง บิดาไม่ได้ส่งเสีย อาศัยอยู่กับมารดาสองคน ปัจจุบันณัฐวัฒน์ต้องพักการเรียนเพื่อรักษาอาการป่วยดังกล่าว มารดาทำงานรับจ้างทำความสะอาดซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว ทุนรักษาพยาบาลที่มอบให้นั้นเป็นอาหารทางการแพทย์ (Ensure) รสวานิลลา  ขนาด  400 กรัม  จำนวน 30 กระป๋อง รวมเป็นเงิน  9,450 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ และมารดาของน้องณัฐวัฒน์เป็นผู้รับมอบ0 Comments:

Post a Comment

<< Home