Friday, July 29, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ นางสมจิตร์ มั่งนาค

นางสมจิตร์  มั่งนาค อายุ  61  ปี อาชีพค้าขายดอกไม้ประดิษฐ์ อาศัยอยู่ย่านหนองจอก ในวันนี้มูลนิธิได้เข้าไปเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์เพิ่มเติมทราบว่าอาศัยอยู่กับสามี และมีหลานๆ ที่ต้องดูแล มีลูก 2 คน สามีเกษียณแล้ว นางสมจิตร์ทำอาชีพนี้มาเป็น 10 ปี มีความชำนาญในการออกแบบดอกไม้เอง และปรับเปลี่ยนรูปแบบเองได้ ออกขายตามตลาดนัดต่างๆ และงานแสดงสินค้า OTOP แต่ยังขาดเครื่องมือบางส่วนและมีทุนทรัพย์ในการซื้อไม่เพียงพอ จึงจะขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นเลื่อยวงเดือน(เล็ก)   ปั้มลม  เครื่องขัดกระดาษทราย  และลูกหมู(เครื่องเจียร) 
Monday, July 25, 2016

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง Star Trek ที่ Siam Paragon

วันนี้มีภาพบรรยากาศจากงานฉายภาพยนตร์รอบการกุศลเรื่อง Star Trek : Beyond จัดขึ้นที่ Siam Paragon เมื่อเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการมูลนิธิ  ผู้บริหาร และพนักงานทิสโก้ และผู้มีจิดศรัทธาทั่วไปเป็นอย่างดี มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคที่ช่วยกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทำให้น้องๆ จากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสมาชมภาพยนตร์ด้วย ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (นักเรียนในโครงการตามรอยพระยุคลบาท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ  สหทัยมูลนิธิ  และน้องๆ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thursday, July 21, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านทุนประกอบอาชีพนางสาวรุ่งทิพย์ เกตุแก้ว

มูลนิธิสัมภาษณ์นางสาวรุ่งทิพย์  เกตุแก้ว ผู้ที่จะขอรับทุนประกอบอาชีพอีก 1 ราย แถวเขตภาษีเจริญ นางสาวรุ่งทิพย์ เคยประกอบอาชีพขายกาแฟโบราณ แต่เนื่องจากป่วยไปพักใหญ่จึงทำให้ขาดรายได้ต่อมาได้ทำงานรับจ้างทำความสะอาดรายได้ ประมาณ 6,400 บาท/เดือน  และต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวหลายคน จึงอยากกลับมาขายกาแฟเพื่อเป็นอาชีพเสริมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์  จึงมีความประสงค์จะขอรับทุนประกอบอาชีพ เป็นรถเข็นขายของ  ชุดเตาแก๊ส  หม้อต้มน้ำ ทางมูลนิธิจะรีบดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


Wednesday, July 13, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนางสาวอุไรวรรณ แก้วชาลี ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สายวันนี้มูลนิธิไปมอบทุนรักษำพยาบาลที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว เป็นเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,500 บาท ให้กับนางสาวอุไรวรรณ  แก้วชาลี ผู้ป่วยโรคหัวใจ  โรคไต ความดันสูง และเบาหวานเรื้อรัง ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา และเป็นอัมพฤกร่างกายด้านขวาและท่อนล่าง ทำให้เดินไม่ได้ตั้งแต่ปี 2554 ทางนักสังคมสงเคราะห์มีการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วย 

ขอขอบคุณทางนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ คอยประสานงาน โดยมีคุณอาภาพัณณ์ กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบTuesday, July 12, 2016

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ที่ชุมชนบ้านครัว ซอยเพชรเกษม 65 และชุมชนซอยพระเจน

วันนี้มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ทางมูลนิธิได้ลงเรื่องราวไปบ้างแล้ว เริ่มที่ชุมชนบ้านครัวทุนประกอบอาชีพที่มอบเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของ เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับนางวีณา  จันทร์ผุดผ่อง  อาชีพขายเครื่องดื่ม

มาต่อที่ซอยเพชรเกษม 65 เขตภาษีเจริญ ทุนประกอบอาชีพที่มอบให้เป็นรถเข็นแบบมีหลังคา เตาสำหรับทำขนมโตเกียว และถังแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,400 บาท ให้กับนางสาวอังสุมาลิน สิทธิศักดิ์ อาชีพขายขนมโตเกียว

สุดท้ายที่มอบทุนคือ นายกำธร  ปัญญาสถาพร  อาชีพขายน้ำพริก  ปลาทอด อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มอบได้แก่ รถเข็น 1 คัน  ชุดเตาแก๊ส 1 ชุด  เป็นเงิน 6,350  บาท ที่ชุมชนซอยพระเจน โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบ

Monday, July 11, 2016

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ นางสาวกรรทิมา กริบกุล และ นางวีณา จันทร์ผุดผ่อง

เมื่อช่วงที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 2 รายในย่านชุมชนบ้านครัว เขตราชเทวี รายแรกคือนางสาวกรรทิมา  กริบกุล  อายุ 52 ปี อาชีพค้าขายโรตีมะตะบะ ทำมา 10 กว่าปีแล้ว ต้องการเครื่องนวดแป้งขนาด 5 กิโลกรัม รายที่สองคือนางวีณา จันทร์ผุดผ่อง อายุ 55 ปี อาชีพขายกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องการโต๊ะเคาน์เตอร์สำหรับขายเครื่องดื่ม แทนตัวเก่าที่ผุพังแล้ว มูลนิธิได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อย
Friday, July 08, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาล และสัมภาษณ์ท์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ ที่ จ.ปทุมธานี

ในวันนี้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิ์ทิม  อายุ  8  เดือน ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบและภาวะอ๊อกซิเจนในเลือดดำ เนื่องจากการสำลักเรื้อรัง แพทย์ต้องรักษาด้วยการเจาะคอและใช้เครื่องช่วยหายใจจนกว่าอาการของปอดจะดีขึ้น และอาการสำลักหมดไป ซึ่งจะทำให้ร่างกายสามารถรับอ๊อกซิเจนได้ และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตอ๊อกซิเจนเนื่องจากไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ขนาด 8 ลิตร เป็นเงิน 24,500  บาท คุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ ขอขอบคุณคุณธีระนิตย์ อุ่นหล้า นักสังคมสงเคราะห์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่คอยประสานงาน  

จากนั้นได้ไปสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพคือนางสาววาสนา ประดิษฐ์  อายุ  42  ปี อาชีพค้าขาย ผู้ขอทุนเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วย และเป็นเหมือนเสาหลักของที่บ้าน แต่พออาการป่วยกำเริบจึงต้องเข้ารับการรักษาและนอนที่โรงพยาบาลจึงทำให้ขาดรายได้ หลังออกจากโรงพยาบาลต้องคอยมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อเนื่องต้องนำเงินที่ออมไว้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฟอกเลือด จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น ขนาด 0.70x1.30  เมตร ตู้กระจก และถังแก๊สปิคนิค เพื่อกลับมาประกอบอาชีพค้าขายต่อไป