Tuesday, July 12, 2016

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ที่ชุมชนบ้านครัว ซอยเพชรเกษม 65 และชุมชนซอยพระเจน

วันนี้มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ทางมูลนิธิได้ลงเรื่องราวไปบ้างแล้ว เริ่มที่ชุมชนบ้านครัวทุนประกอบอาชีพที่มอบเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของ เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับนางวีณา  จันทร์ผุดผ่อง  อาชีพขายเครื่องดื่ม

มาต่อที่ซอยเพชรเกษม 65 เขตภาษีเจริญ ทุนประกอบอาชีพที่มอบให้เป็นรถเข็นแบบมีหลังคา เตาสำหรับทำขนมโตเกียว และถังแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,400 บาท ให้กับนางสาวอังสุมาลิน สิทธิศักดิ์ อาชีพขายขนมโตเกียว

สุดท้ายที่มอบทุนคือ นายกำธร  ปัญญาสถาพร  อาชีพขายน้ำพริก  ปลาทอด อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มอบได้แก่ รถเข็น 1 คัน  ชุดเตาแก๊ส 1 ชุด  เป็นเงิน 6,350  บาท ที่ชุมชนซอยพระเจน โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home