Thursday, August 04, 2016

ส่งสิงของและเสื้ผ้าให้เด็กหญิงปิยะดา นักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

เด็กหญิงปิยะดา นักเรียนทุนมูลนิธิจากโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา จังหวัดน่าน ซึ่งมูลนิธิเคยลงเรื่องราวของน้องตอนไปเยี่ยมบ้านมาแล้ว หลังจากนั้นมูลนิธิได้ส่งของไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปิยะดามีน้องเล็กๆ ต้องดูแลอีก 3 คน เราหวังว่าสิ่งของที่มอบให้นั้น จะเป็นประโยชน์และช่วยเติมกำลังใจให้น้องสู้ต่อไป0 Comments:

Post a Comment

<< Home