Thursday, September 15, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษา ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หมดช่วงการติดตามผลทุนการศึกษาแล้วสำหรับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มูลนิธิติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นที่สุดท้าย มีนักเรียนได้รับทุน 29 ราย โรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวหย่าร้าง ฐานะยากจน จากการสอบถามและสัมภาษณ์เพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ เมื่อจบการศึกษาบางคนไม่มีงานทำ ทางโรงเรียนจะหางานในโรงเรียนให้ทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนมีรายได้ด้วย ขอขอบคุณอาจารย์อภิญญาและทางโรงเรียนที่ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home