Wednesday, October 26, 2016

ประชาสัมพันธ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ

วันนี้มูลนิธิไปประชาสัมพันธ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ ซึ่งได้แก่ทุนรักษาพยาบาล  ทุนประกอบอาชีพ  ทุนการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้หลายท่าน ขอขอบคุณ0 Comments:

Post a Comment

<< Home