Wednesday, October 12, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางบุญเรือน ผ่องวรรณโน อาชีพขายน้ำแข็งใส ที่เขตภาษรีเจริญ

วันนี้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางบุญเรือน ผ่องวรรณโน  อาชีพขายน้ำแข็งใส แถวบางแวก เขตภาษีเจริญ เป็นรถเข็นขนาดเล็ก 1 คัน  ถังน้ำแข็ง 40 ลิตร 1 ถัง  เครื่องไสน้ำแข็งพร้อมจานรอง 1 เครื่อง  โต๊ะสแตนเลส  1  ตัว และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน  8,790  บาท โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home