Monday, November 14, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนายป้อม สุดทวี อาชีพเก็บของเก่าขาย แถวรัตนาธิเบศร์

มูลนิธิสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนายป้อม สุดทวี ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพแถวรัตนาธิเบศร์ นายป้อมมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ที่อยู่อาศัยค่อนข้างแออัดเป็นที่ของวัด อยู่กับแม่ที่ตาบอด เนื่องจากรถเข็นที่ใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบันชำรุดมากจึงมีความประสงค์จะขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็นสำหรับเก็บของเก่าขาย 1 คัน0 Comments:

Post a Comment

<< Home