Thursday, November 17, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพนางสาวรุ่งทิพย์ เกตุแก้ว อาชีพขายกาแฟโบราณ

จากที่เคยได้สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพนางสาวรุ่งทิพย์  เกตุแก้ว อาชีพแม่บ้าน ที่อาศัยอยู่แถวบางแวกไปแล้วนั้น ผู้ขอทุนเคยประกอบอาชีพขายกาแฟโบราณมาเป็นเวลา 2-3 ปี ตอนนี้มีความประสงค์จะกลับมาขายอีกครั้ง จึงจะขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็นแบบมีหลังคา 1 คัน  หม้อต้มกาแฟ  ถังน้ำแข็ง และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 14,090  บาท กรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วมอบโดยคุณศรีสุดา  บุญ หลง  กรรมการมูลนิธิ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home