Tuesday, May 16, 2017

มอบทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และติดตามผลทุนประกอบอาชีพ 4 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางวิชญา  ขำรักษ อาชีพขายข้าวเหนียวหมูย่าง ตับย่าง อุปกรณ์ที่มอบเป็นรถเข็นแบบมีหลังคา  เตาปิ้งย่างแก๊ส  ชุดหัวปรับแรงดันต่ำพร้อมสาย  ถังแก็ส 1.5 กิโล  รวมเป็นมูลค่า  12,950  บาท ที่ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4
จากนั้นได้ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ 4 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน รายแรกคือ น.ส.ไพลิน โสภาวรรณ อาชีพขายเครื่องดื่ม ได้รถเข็นแบบล้อตัน  หม้อต้มกาแฟ อุปกรณ์ยังคงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
น.ส.วันเพ็ญ  เจียมสมัย อาชีพขายอาหาร ได้เตาแก๊สชุดใหญ่และอุปกรณ์อื่น ๆ อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีเช่นกัน 
นางสุวรรณ  ศรีบุญเรือง  ขายอาหารและส้มตำ ได้เตาแก๊สชุดใหญ่  ตู้กระจก  กะทะ  ถาดสแตนเลส  ตะแกรง ซึ้ง และกระชอน อุปกรณ์ที่มอบใช้งานได้ดี 

จากการติดตามผลนั้นผู้ขอทุนทุกรายกำลังทำการขายจริง  และมีขายหมดไปแล้ว 1 ราย เพราะขายตั้งแต่ตี 5 คือ น.ส.ชนากานต์ อาชีพขายสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบ ปากหม้อ อุปกรณ์ที่ได้คือเตาพร้อมขาตั้ง และหม้อสำหรับทำข้าวเกรียบปากหม้อ อุปกรณ์ยังใช้งานได้ดีเช่นเดียวกัน0 Comments:

Post a Comment

<< Home