Wednesday, August 30, 2017

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ น.ส.ฐานรัตน์ นรินทร์สุขสันติ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในวันนี้มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาล 1 ราย ให้กับ น.ส.ฐานรัตน์ นรินทร์สุขสันติ ผู้ขอทุนมีภาวะเข้ารับการปลูกถ่ายตับ ทุนรักษาพยาบาลที่มอบได้แก่ ค่าใช้จ่ายตรวจรังสีวิทยาวินิจฉัย (MRI) จำนวน 14,500 บาท ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
น.ส.ฐานรัตน์ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี อาศัยอยู่กับบิดา มารดา พี่ชายและพี่สาว รวม 5 คน ผู้ขอทุนเป็นคนสุดท้อง
ผู้ขอทุนเข้ารับการปลูกถ่ายตับครั้งแรกเมื่อตอนอายุ 1 ปี 4 เดือน เนื่องจากทางเดินท่อน้ำดีตีบตัน ส่งผลกระทบต่อตับ ทำให้ตับแข็ง หลังจากปลูกถ่ายตับไปครั้งแรกต้องกินยากดภูมิคุ้มกันตลอดทุกวัน

เมื่อปี 2558 แพทย์ตรวจพบว่าตับของ น.ส.ญานรัตน์ มีสภาพแย่ลง คณะแพทย์ลงความเห็นว่าต้องทำการปลูกถ่ายตับอีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้ทำการปลูกถ่ายตับเป็นที่เรียบร้อย แพทย์ให้ความเห็นว่า น.ส.ฐานรัตน์ ยังเยาว์วัย การฟื้นฟูร่างกายทำได้ดีกว่าผู้สูงอายุ หากได้รับการดูแลและการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ขอทุนจะมีโอกาสสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 

ขอขอบคุณ คุณเพียงใจ  ไชยรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ประสานงาน   


0 Comments:

Post a Comment

<< Home