Wednesday, August 30, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา และ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ยังคงเป็นช่วงติดตามผลทุนการศึกษา 2560 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกันนะคะ มูลนิธิไปแถวลาดกระบังและหนองจอก โรงเรียนแรกตือโรงเรียนวัดราชโกษา ซึ่งได้ทุนจากมูลนิธิมาทุก ๆ ปี อาจารย์ดูแลเรื่องทุนดีค่ะ อาจารย์สนใจที่จะให้นักเรียนกรอกสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย มูลนิธิได้ชี้แจงและอธิบายถึงการสมัครแบบออนไลน์ และติดตามผลดเรื่องทุนการศึกษาว่านักเรียนใช้เงินถูกต้องตามวัคถุประสงค์หรือไม่ โรงเรียนนี้มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิ 27 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ม.3 โรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอาหารเช้า และอาหารกลางวันให้นักเรียนฟรี พร้อมชุดนักเรียน 1 ชุด อาจารย์มีความเข้าใจในเรื่องทุนของมูลนิธิดี 
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้ทุนคือ ด.ญ.อาภัสรา ศรีเพชร ได้รับทุนปีนี้ปีแรก พ่อแม่แยกทาง นักเรียนอยู่กับแม่ 2 คน เช่าบ้านอยู่ ทางเข้าบ้านค่อนข้างลำบาก แม่เพิ่งทำงานที่ใหม่ได้ 3 เดือน เป็นโรงงาน ค่าแรง 300 บาท/วัน
ช่วงบ่ายติดตามผลโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก มีนักเรียนประมาณ 2,653 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิ 12 คน เปิดสอน ม.1ม.6 สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผู้ดูแลทุนมีความสนใจจะกรอกสมัครขอทุนแบบออนไลน์เช่นกัน มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรียบร้อย พร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบสอบถามเพื่อทราบถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงินทุนการศึกษาด้วย อาจารย์ดูแลทุนดี 
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุน 1 ราย คือ น.ส.เรียม สุขรักษา อาศัยอยู่กับลุง และยาย แต่อยู่บ้านคนละหลัง ลุงมีอาชีพขับรถโดยสาร รายได้น้อย ทางเข้าบ้านค่อนข้างลึก เป็นบ้านไม้หลังเล็ก ๆ

จากการติดตามผลทั้งสองโรงเรียนมีความเข้าใจในทุนการศึกษาของมูลนิธิดี ขอขอบพระคุณทั้งสองสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home