Tuesday, September 12, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย

มูลนิธิมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสิบสาม  มีนักเรียนจำนวนพันกว่าคน ครู 70 คน มีครูต่างชาติมาสอนภาษา 3 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิทิสโก้ฯ 28 คน อาจารย์ดูแลการใช้จ่ายเงินทุนของมูลนิธิดี นักเรียนจะถอนเงินไปจ่ายค่าเทเทอมเป็นหลัก มีนักเรียนที่เป็นอิสลามจำนวนหนึ่งด้วย ทางโรงเรียนมีห้องไว้ให้ละหมาดเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ ผู้ปกครองจะรับจ้างทั่วไปและทำอาชีพเกษตร มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย แต่อาจารย์ผู้ดูแลทุนแจ้งว่าสนใจจะทำเรื่องทางระบบออนไลน์แต่ internet ค่อนข้างมีปัญหา กลัวว่าข้อมูลจะไม่ถึงมูลนิธิ ในการสมัครขอทุนรอบปี 2561 อาจารย์จะลองทำระบบออนไลน์ดูอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้คงต้องขอส่งเป็นเอกสารแทน 
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุน คือ นางสาวกานดา เรียนรังษี อยู่กับลุง ป้า พี่ชาย เนื่องงจากมีปัญหาทางครอบครัว ป้าเป็นผู้หาเลี้ยง ลุงทำงานหนักไม่ค่อยได้ บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนพอสมควร เป็นบ้านชั้นเดียว นักเรียนไปโรงเรียนด้วยรถโดยสาร  อาจารย์แจ้งว่าเป็นเด็กดี ขยัน ช่วงปิดเทอมจะไปทำงานพิเศษ เป็นแคตดี้ด้วย

ขอขอบคุณทางโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ให้การต้อนรับในวันนี้

0 Comments:

Post a Comment

<< Home