Wednesday, September 20, 2017

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 2 ราย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 2 ราย รายแรก ด.ช.ศรัณย์ภัทร อายุ 5 ปี พ่อแม่หย่าร้าง ปัจจุบันพ่อและย่าเป็นผู้เลี้ยงดู พ่อรับจ้างทั่วไป ย่าไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย  ผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อน  พิการทางการได้ยิน,สื่อความหมาย,การเคลื่อนไหวร่างกาย,การเรียนรู้ และทางสติปัญญา ปัจจุบันคณะแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วยและนัดพบแพทย์ประมาณ 3 เดือนครั้ง นักสังคมสงเคราะห์ให้ความเห็นว่ารถเข็นผู้พิการจะช่วยผู้ป่วยได้มาก กรณีต้องเดินไปพบแพทย์ และช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย ลดการแผลกดทับด้วย  ทุนรักษาพยาบาลที่ขอบริจาคเป็น รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มูลค่า 6,693 บาท
รายที่สองคือ ด.ช.วรพงษ์  สวนฉ่ำ อายุ 5 ปี ผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และสติปัญญา ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ พี่ชาย และญาติ พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ถ้าวันไหนจะสลับกันดูแลผู้ป่วย มีย่าที่ป่วยเป็นอัมพาต นอนติดเตียงต้องคอยดูแลอยู่ด้วย ปัจจุบันคณะแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วยเช่นกัน แพทย์จะนัดพบประมาณ 6 เดือนครั้ง นักสังคมสงเคราะห์ให้ความเห็นว่ารถเข็นผู้พิการทางสมอง จะมีส่วนรับของศีรษะและสามารถปรับเบาะรองนั่งพนักพิงได้มากกว่ารถเข็นผู้พิการทั่วไป จึงขอทุนรักษาพยาบาลเป็น รถเข็นผู้พิการทางสมอง (CP) มูลค่า 15,000 บาท

ขอขอบคุณ น.ส.ชนิตา สกุลธนบูรณ์ และ น.ส.ศศิเมษ  มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสานงาน
0 Comments:

Post a Comment

<< Home