Thursday, September 07, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต และ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

มูลนิธิไปแถวลาดกระบังอีกครั้งเพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนแรกคือโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1-ม.6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัํธยมศึกษา เขต 2  มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิ 17 คน ทางโรงเรียนจะมีโควต้าให้กับนักเรียนที่จะต่อมหาวิทยาลัยด้วยคือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของการดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอาจารย์ดูแลการใช้จ่ายทุนดี 
มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ให้ด้วย นักเรียนระดับ ม.ปลาย มีความเข้าใจในเรื่องการขอทุนต่อเนื่องเมื่อจะต้องย้ายที่เรียนใหม่ดี
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ น.ส.วิไลวรรณ คำวันดี อาศัยอยู่กับ ตา ยาย และน้า ตาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่วนยายประกอบอาชีพขายไส้กรอกอีสาน น้าทั้ง 2 คน ทำงานโรงงาน พ่อแม่นักเรียนหย่าร้าง พ่อขาดการติดต่อ ส่วนแม่ยังคงส่งเสียอยู่ เวลาว่างนักเรียนจะไปช่วยยายขายของเป็นประจำ และช่วยทางบ้านทำงานบ้าน
สถานศึกษาอีกหนึ่งแห่งที่ไปติดตามผลคือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 มีนักเรีนประมาณ 2,500 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1ม.6 เช่นกันค่ะ มีนักเรียนได้รับทุนมูลนิธิ 16 คน จะเป็นน้อง ๆ ที่อยู่ระหว่าง ม.3ม.5 ที่ได้รับทุน มูลนิธิจึงได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่อื่นแล้วจะขอทุนการศึกษาต่อต้องทำอย่างไรบ้าง อาจารย์ดูแลทุนได้ดี ทางโรงเรียนสนใจที่จะขอสมัครขอทุนแบบระบบออนไลน์ แต่จะติดขัดเรื่องอินเตอร์เน็ตแต่อาจารย์จะลองทำดูอีกครั้งมูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์และอธิบายเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
ขอขอบคุณทั้ง 2 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home