Thursday, November 30, 2017

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 2 ราย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงที่มูลนิธิปติดตามผลทุนการศึกษา จ.อุบลราชธานีนั้น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 2 รายด้วยกัน คือ
ด.ช.ศุภกิตติ์ หนองหงอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านเลาะ
ได้ทุนมูลนิธิเมื่อปี 2560
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับตายาย พ่อแม่ทำงานโรงพิมพ์ที่กรุงเทพฯ ส่งเงินให้ใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละ 2,000 บาท
ตา อายุ 60 ปี เป็นโรคมะเร็งหูเมื่อปี 2550 และกลับมาลุกลามอีกครั้งทำให้ไม่ได้ยิน ต้องไปพบแพทย์ตามนัด และไม่สามารถทำการเกษตรได้
ส่วนยาย อายุ 61 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องดูแลตาที่กำลังป่วย
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ มีที่ดิน 9 ไร่ ให้ญาติทำนาแบ่งข้าว
ก่อนได้รับทุน นักเรียนเล่าว่าก่อนได้รับทุนต้องยืมปากกาเพื่อนใช้ไม่มีเป็นของตนเอง
หลังได้รับทุน  นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบไม่ต้องยืมเพื่อนใช้ ผลการเรียนดีขึ้น และตั้งใจเรียนมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ

อีก 1 นักเรียนทุนที่มูลนิธิไปเยี่ยมบ้านคือ ด.ญ.ชลธิชา สุริวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 
นักเรียนทุนปี 2560 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตายาย ตา อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ยาย อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
พ่อแม่ทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งเงินให้ครอบครัวเดือนละ 2,000 บาท
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในบ้านเป็นห้องโล่งไม่ได้กั้นห้อง
ก่อนได้รับทุน  นักเรียนเล่าว่า ต้องใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนต่อจากญาติ
หลังได้รับทุน  นักเรียนนำทุนไปซื้อชุดเนตรนารีใส่ในกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลน

ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนต้องการเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงสุดปริญญาตรี
Wednesday, November 29, 2017

มูลนิธิไปติดตามผลทุนการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานี 4 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2560

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลติดตามผลทุนการศึกษาสถานศึกษา 4 แห่ง ดังนี้
ที่แรกคือโรงเรียนบ้านเลาะ อ.โพธิ์ไทร มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่ยึดหลักพอเพียง มีนักเรียนได้รับทุน 3 ราย ส่วนใหญ่ถ้าจบ ป.6 จากที่นี่นักเรียนจะไปต่อที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ทางครูผู้ดูแลทุนจะกังวลในเรื่องนักเรียนที่ไปต่อที่อื่นแล้วทางโรงเรียนแห่งใหม่นั้นไม่สานต่อเรื่องทุนการศึกษาให้
โรงเรียนที่ 2 คือโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนายพนมเทพ สังขะวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนได้รับทุนมูลนิธิทิสโก้ฯ 12 ราย จากการติดตามผลครูผู้ดูแลทุนไม่ได้เก็บสมุดบัญชีเงินฝากของนักเรียนไว้ เนื่องจากบางครั้งนักเรียนถือมาจะคืนครู แต่ไม่เจอที่โต๊ะทำงาน เลยถือกลับแล้วนำไปไว้ที่บ้านแทน ทางมูลนิธิได้ชี้แจงให้ทราบและแนะนำว่าควรปฏิบัติอย่งไร
โรงเรียนที่ 3 คือโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 534 คน มีข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  23  คน ลูกจ้างประจำ  1  คน  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน  3  คน ครูอัตราจ้าง 4 คน มีนักเรียนได้ทุนมูลนิธิทิสโก้ฯ 9 ราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี การดูแลการใช้จ่ายเงินค่อนข้างดี ครูผูดูแลทุนเข้าในระเบียบของมูลนิธิดี
โรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้  มีนักเรียนได้ทุนมูลนิธิมิสโก้ฯ  3 ทุน โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 158 คน ครู 4 คน เป็นโรงเรียนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการติดตามผลครูผู้ดูแลทุนเข้าใจในระเบียบและเกณฑ์ของมูลนิธิดีค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนได้ยึดเกณฑ์ของมูลนิธิในการคัดเลือกนัเรียน
ในครั้งนี้มูลนิธิได้นำเสื้อผ้า สิ่งของบริจาค และหนังสือมาบริจาคจากพนักงานทิสโก้ และผู้มีจิตศรัทธา ให้โรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนต่อไป

และขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ที่ให้การต้อนรับในการติดตามผลทุนการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้

Monday, November 20, 2017

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

มูลนิธิประชาสัมพันธ์โครงการทุนประกอบอาชีพ รวมถึงทุนรักษาพยาบาและทุนการศึกษาที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101 ในวันนี้ โดยได้พบกับคุณสุวิมล วรรณโสภณ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ และประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมา  นโยบายของโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ รวมถึงระเบียบ เกณฑ์ในการคัดเลือกต่าง ๆ ด้วย

ขอขอบคุณทางศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล และคุณสุวิมล วรรณโสภณ ที่ให้การต้อนรับThursday, November 16, 2017

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และทุนรักษาพยาบาล 1 ราย

วันนี้มูลนิธิไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และทุนรักษาพยาบาลอีก 1 ราย
ทุนประกอบอาชีพผู้ขอทุนชื่อนางกนกวรรณ  ราชวงษ์ อาชีพขายอาหารตามสั่ง อาศัยอยู่กับสามีและบุตรอีก 3 คน  ขายอาหารตามสั่งมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว รายได้ประมาณ 400-500 บาท/วัน ขายด้วยกันกับสามี ทุนประกอบอาชีพที่ขอเป็นรถเข็นแบบมีหลังคาขนาดใหญ่ ร่มและขาตั้ง ผู้ขอทุนให้เหตุผลที่ว่าโดนไล่ไม่ให้ตั้งร้านแบบถาวร ต้องใช้รถเข็น เพื่อที่จะได้เข็นไปขายตามที่ต่าง ๆ ได้
รายที่ 2 ที่สัมภาษณ์เป็นทุนรักษาพยาบาล ชื่อ นายปริญญา  วิชาศิลป์ อายุ 12 ปี แพทย์วินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 บิดาประกอบอาชีพรับจ้าง มารดาไม่ได้ทำงาน ต้องดูแลบุตรคนเล็ก ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งไม่สามารถเบิกจากสิทธิ์ประกันสุขภาพได้ จึงขอความอนุเคราะห์ทุนรักษาพยาบาลเป็น  แผ่นเจาะน้ำตาล จำนวน 50 แผ่น ประสานงานโดยนายวชิรเขตต์  สุคันธัง นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี