Thursday, November 30, 2017

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 2 ราย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงที่มูลนิธิปติดตามผลทุนการศึกษา จ.อุบลราชธานีนั้น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 2 รายด้วยกัน คือ
ด.ช.ศุภกิตติ์ หนองหงอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านเลาะ
ได้ทุนมูลนิธิเมื่อปี 2560
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับตายาย พ่อแม่ทำงานโรงพิมพ์ที่กรุงเทพฯ ส่งเงินให้ใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละ 2,000 บาท
ตา อายุ 60 ปี เป็นโรคมะเร็งหูเมื่อปี 2550 และกลับมาลุกลามอีกครั้งทำให้ไม่ได้ยิน ต้องไปพบแพทย์ตามนัด และไม่สามารถทำการเกษตรได้
ส่วนยาย อายุ 61 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องดูแลตาที่กำลังป่วย
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ มีที่ดิน 9 ไร่ ให้ญาติทำนาแบ่งข้าว
ก่อนได้รับทุน นักเรียนเล่าว่าก่อนได้รับทุนต้องยืมปากกาเพื่อนใช้ไม่มีเป็นของตนเอง
หลังได้รับทุน  นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบไม่ต้องยืมเพื่อนใช้ ผลการเรียนดีขึ้น และตั้งใจเรียนมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ

อีก 1 นักเรียนทุนที่มูลนิธิไปเยี่ยมบ้านคือ ด.ญ.ชลธิชา สุริวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 
นักเรียนทุนปี 2560 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตายาย ตา อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ยาย อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
พ่อแม่ทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งเงินให้ครอบครัวเดือนละ 2,000 บาท
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในบ้านเป็นห้องโล่งไม่ได้กั้นห้อง
ก่อนได้รับทุน  นักเรียนเล่าว่า ต้องใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนต่อจากญาติ
หลังได้รับทุน  นักเรียนนำทุนไปซื้อชุดเนตรนารีใส่ในกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลน

ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนต้องการเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงสุดปริญญาตรี
0 Comments:

Post a Comment

<< Home