Monday, November 20, 2017

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

มูลนิธิประชาสัมพันธ์โครงการทุนประกอบอาชีพ รวมถึงทุนรักษาพยาบาและทุนการศึกษาที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101 ในวันนี้ โดยได้พบกับคุณสุวิมล วรรณโสภณ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ และประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมา  นโยบายของโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ รวมถึงระเบียบ เกณฑ์ในการคัดเลือกต่าง ๆ ด้วย

ขอขอบคุณทางศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล และคุณสุวิมล วรรณโสภณ ที่ให้การต้อนรับ0 Comments:

Post a Comment

<< Home