Tuesday, July 31, 2018

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว แตก

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) มูลนิธิฯ ทำการรวบรวมของบริจาค ได้แก่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยารักษาโรค จากพนักงานทิสโก้และบุคคลทั่วไป เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยเนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว แตก เมื่อ 23 ก.ค.61.  โดยได้ทำการมอบผ่านกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยต่อไป

Monday, July 23, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ช.ปริญญา วิชาศิลป์ สัมภาษณ์ ด.ช.สุดสยาม หลวงไชย (20 กรกฎาคม 2561)

           วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบแผ่นตรวจน้ำตาลให้กับ ด.ช.ปริญญา วิชาศิลป์ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 1  ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยเป็นการมอบครั้งที่สอง ซึ่งในครั้งแรกได้มอบไปเมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,300 บาท โดยมีคุณธรรมนิตย์  เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ
          จากนั้นมูลนิธิฯ สัมภาษณ์มารดาผู้ขอทุนรักษาพยาบาล  ด.ช.สุดสยาม หลวงไชย  อายุ 4 ขวบ ผู้ป่วยโรคลมชัก พัฒนาการช้า เนื่องจากคลอดก่อนกำหนด กระโหลกและเนื้อสมองน้อยกว่าปกติ  ไม่สามารถเดินและพูดได้  ผู้ขอทุนขอรับบริจาครถเข็นสำหรับเด็ก  มูลค่าประมาณ 6,800 บาท  ปัจจุบันผู้ขอทุนอาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถซื้อรถเข็นดังกล่าวได้  มูลนิธิฯได้รับการประสานงานจาก คุณศศิเมษ  มีศิริ  นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
          ก่อนเดินทางกลับมูลนิธิฯได้ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ พร้อมกับนำร่มแม่ค้าจำนวน 2 คัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มอบให้ นางบัวล้อม แก่นจันทร์ อายุ 53 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่งซึ่งเคยได้รับทุนประกอบอาชีพกับมูลนิธิฯ เมื่อปี 2558  อีกทั้งมูลนิธิฯได้นำสติ๊กเกอร์มูลนิธิฯ ที่จัดทำขึ้นใหม่ไปติดเพิ่มให้เนื่องจากสีที่พ่นเดิมลอกและหลุดหมดแล้ว
Thursday, July 19, 2018

มอบทุนประกอบอาชีพ นางสาวฉวีวรรณ นาพัว และสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางนรินทร์ แสงโชติ

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิฯ  มอบทุนประกอบอาชีพให้นางสาวฉวีวรรณ นาพัว อายุ 39 ปี อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว  มีภาระกับสามีต้องดูแลบุตรสาวที่ป่วยเป็นโรคลมชัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ทำเลที่ตั้งของร้านอยู่หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าริมถนนสรงประภา เขตดอนเมือง  เปิดขายเวลา 18.00 - 24.00 น. อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯมอบให้ ได้แก่ รถเข็นแบบมีหลังคา, ตู้กระจก, หม้อก๋วยเตี๋ยว, เตาแก๊สครบชุด, โต๊ะเหล็ก, เก้าอี้, ถ้วย, ช้อน, ตะเกียบ และอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว  รวมมูลค่า 21,561 บาท  มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิฯ
          จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพเขตสายไหม ชื่อนางนรินทร์ แสงโชติ อายุ 38 ปี อาชีพค้าขายกับข้าว  รวมถึงรับจ้างทั่วไปเท่าที่ทำได้  รายได้เฉพาะกำไร 200-300 บาท/วัน  สถานภาพหย่าร้าง  มีบุตร 3 คน อายุ 18, 13, และ 5 ขวบ มีภาระผ่อนบ้าน และรถจักรยานยนต์ สถานที่ตั้งร้านบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหม มีประสบการณ์ขายกับข้าวมาแล้ว  3 ปี ขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพคือ  รถเข็นแบบมีหลังคา, โต๊ะ, เก้าอี้, หม้อ, ถังน้ำแข็ง, มีด, ตู้กระจก, เครื่องปั่น ,หม้อหุงข้าว และกะละมัง รวมมูลค่าประมาณ  20,244 บาท เนื่องจากอุปกรณ์เดิมชำรุดใช้งานไม่ได้


Wednesday, July 18, 2018

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.ประภา ถนอมสุข

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ขอทุนชื่อ เด็กหญิง ประภา ถนอมสุข อายุ 13 ปี แพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1 และส่งขอความอนุเคราะห์ทุนรักษาพยาบาลกับมูลนิธิฯ อีกทั้งวันที่ให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิฯ ผู้ขอทุนแจ้งว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตรวจพบมีโปรตีนรั่วในปัสวะ สาเหตุอาจเกิดจากไตทำงานไม่ปกติ  ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของมารดาและยาย มีพี่น้อง 2 คน  บิดามารดาแยกทางกัน มารดาอาชีพรับจ้าง ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด มูลค่าประมาณ 15,000 บาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจากสิทธิประกันสุขภาพได้ ทำให้ครอบครัวยากลำบากในการซื้ออุปกรณ์ พร้อมกันนี้มูลนิธิฯยังได้นำเครื่องอุปโภคที่ได้ับบริจาค จากพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มอบให้กับมารดาผู้ขอทุนด้วย

Tuesday, July 17, 2018

มอบทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณฟ้ามุ่ย วัชรานนท์  ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  21 โรงเรียน จำนวน 212 ทุน เป็นจำนวนเงิน 878,000 บาทMonday, July 16, 2018

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพจัหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพที่จัหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ขอทุนจำนวน  6 ราย โดย (ช่วงเช้า) สัมภาษณ์จำนวน  3 ราย ประกอบด้วย
       1) นางคำมูล ยาดี อายุ 50 ปี อาชีพขายบะหมี่เกี้ยวกุ้ง รายได้เฉพาะกำไร 500 บาท/วัน เช่าร้านบริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล ค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน สามี อายุ 57 ปี อาชีพลูกจ้างชั่วคราวที่กรมทางหลวง มีบุตร 1 คน อายุ 28 ทำงานที่กรุงเทพฯ บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพ่อแม่ ผู้ขอทุนมีโรคประจำตัวคือ โรคความดันสูง อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ หม้อก๋วยเตี๋ยว และหม้อน้ำซุป รวมมูลค่าประมาณ 8,000 บาท
          2) นายสมศักดิ์ บัวฉ่ำ อายุ 42 ปี อาชีพขายเครื่องดื่ม รายได้เฉพาะกำไร 500 บท/วัน ขายบริเวณฟุตบาทหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล ภรรยาอาชีพรับจ้างที่โรงพยาบาลชัยบาดาล มีบุตร 2 คน อายุ 11 ปี และ 7 ปี อาศัยอยู่ห้องเช่า 1,500 บาท/เดือน อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ รถพ่วงข้าง, โต๊ะ, ถังน้ำแข็ง, และโหลพลาสติก รวมมูลค่าประมาณ 10,095 บาท 
          3) นางวันทนี จำเนียรลาภ อายุ 56 ปี อาชีพขายส้มตำ และลูกชิ้นปิ้ง รายได้เฉพาะกำไร 200 บาท/วัน เช่าร้านขาย 300 บาท/เดือน อยู่ในซอยท่ามะนาว1 สามีเสียชีวิตแล้ว มีลูก 2 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ รถเข็ญ, เตาปิ้งย่างใช้แก๊ส,  ถังแช่น้ำแข็ง และร่มแม่ค้า  รวมมูลค่าประมาณ 10,095 บาท


        (ช่วงบ่าย) มูลนิธิฯ สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ จังหวัดลพบุรี  จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
       4) นาง สุกัญญา ออมทรัพย์ อายุ 36 ปี อาชีพขายส้มตำ (ร้านปูนิ่ม) รายได้เฉพาะกำไร 1,700 บาท/วัน เช่าห้องขายของ 1,800 บาท/เดือน ร้านตั้งอยู่ในซอยคชเสนีย์  เลียบทางรถไฟ สามีอายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีบุตร 1 คน อายุ 13 ปี มีน้องสาวอายุ 28 ปี อาศัยอยู่ด้วยช่วยขายของ และต้องดูแลแม่สามีอายุ 62 ปี อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ กระติกน้ำใบใหญ่, โต๊ะอลูมิเนียม 2 ตัว, เก้าอี้ 10 ตัว, จาน 2 โหล, ช้อน-ส้อม 2 โหล, กล่องใส่ช้อน 4 กล่อง รวมมูลค่าประมาณ 9,040  บาท
        5) นางยุพิน ปิ่นแก้ว อายุ 52 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง และก๋วยเตี๋ยว รายได้เฉพาะกำไร 200 บาท/วัน ขายหน้าบ้านตนเอง ที่ตำบลชัยนารายณ์ สามี อายุ 57 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป  มีบุตร 2 คน อายุ 30 ปี และ 23 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ต้องดูแลพ่ออายุ 75 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  อุปกรณ์ที่ใช้อยู่มีสภาพชำรุด  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ อุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว รวมมูลค่าประมาณ  26,697 บาท
        6) นาง บุญมี ขาวบริสุทธิ์ อายุ 60 ปี อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว บางวันได้กำไร บางวันก็ไม่ได้ อาศัยอยู่คนเดียว ขาซ้ายกระดูกแตกออนแรง ซึ่งพิการจากการตกบรรได มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันสูล และไขมัน ขายของที่หน้าบ้านของตนเอง เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ที่ดินของการรถไฟ อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ หม้อก๋วยเตี๋ยว, เตาแก๊สครบชุด, ตู้ก๋วยเตี๋ยว, ชาม 3 โหล, โต๊ะพับ 4 ตัว, เก้าอี 16 ตัว เค้าเตอร์วางของ, และรถเข็ญ รวมมูลค่าประมาณ 20,790 บาท