Wednesday, August 29, 2018

ส่งเสื้อผ้ามือสอง และยารักษาโรค ช่วยผู้ประสบภัยดินสไลด์ และน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯได้ส่งเสื้อผ้ามือสอง และยารักษาโรค ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ลัง ให้กับผู้ประสบภัยดินสไลด์ และน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่าน โดยส่งผ่าน  อาจารย์นพไกร  ไชยช่อฟ้า ครูเกษียณที่เคยดูแลทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิฯ  เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ นำสิ่งของส่งต่อให้ผู้ประสบภัย 

 0 Comments:

Post a Comment

<< Home