Wednesday, February 06, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิง ชลธิชา มากน้อย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิง ชลธิชา มากน้อย อายุ 3 ขวบ ป่วยด้วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ (ตั้งแต่แรกเกิด) ร่วมกับอาการสมองเล็กกว่าเด็กปกติ ทำให้ผู้ขอรับทุนพิการ ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมของเด็กตลอดเวลา ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อาศัยอยู่บ้านเช่ากับบิดาและมารดา บิดาอายุ 50 ปี ขับจักรยานยนต์รับจ้าง รายได้ประมาณ 400 - 500 บาท/วัน  มารดาไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ เนื่องจากต้องดูแลผู้ขอรับทุนอย่างใกล้ชิด ผู้ขอทุนใช้สิทธิ์การรักษาบัตรผู้พิการ  แพทย์รักษาตามอาการ และเตรียมจะทำการผ่าตัด เพื่อรักษาโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เมื่อผู้ขอรับทุนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทาน ปัจจุบันแพทย์นัดติดตามผลการรักษา เดือนละ 1 ครั้ง แต่จะต้องไปเปลี่ยนสายหยอดอาหารทุกๆ 2 สัปดาห์ ผู้ขอทุนขอรับบริจาค รถเข็นเด็กสำหรับผู้พิการทางสมอง รุ่น CP 1 คัน มูลค่าประมาณ 15,000 บาท มูลนิธิฯได้รับการปะสานงานจากนังสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


0 Comments:

Post a Comment

<< Home