Friday, March 15, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย 1. นายธนวัต อุดมมงคลยิ่ง 2. นางวาสนา ใฝ่จิตร 3. นางทองนาค บุรินทร์รัมย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายธนวัต อุดมมงคลยิ่ง อายุ 69 ปี อาศัยอยู่ในซอยสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอาชีพขายอาหารตามสั่ง อยู่ในซอยสวนมะลิ1 สถานภาพหย่าร้างอาศัยอยู่บ้านเช่ากับลูกชาย 1 คน อายุ 25 ปี กำลังศึกษาปริญญาตี ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ขอทุนพิการตาบอด 1 ข้าง มีประสบการขายอาหรตามสั่งมาแล้ว 30 ปี เริ่มขายเวลา 18.00 - 24.00 น. ขอรับบริจาค รถเข็นแบบมีหลังคา, รถเข็นคันเล็ก, ร่มแม่ค้า, ตู้กระจก, ถังน้ำแข็ง, กระทะ, จาน, ช้อน-ซ่อม, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ผ้าใบ, หัวถังแก๊ส, เนื่องจากรถเข็นและอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่าและผุพัง
2. นางวาสนา ใฝ่จิตร อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย มีอาชีพขายส้มตำ อยู่หน้าโรงพยาบาลจุฬาฯ ขายกับสามี 2 คน อาศัยอยู่บ้านเช่า สามีอายุ 51 ปี มีลูก 5 คน กำลังเรียน 3 คน ทำงานส่งตัวเองเรียน 1 คน และทำงานรับจ้าง 1 คน ผู้ขอทุนมีประสบการณ์ในการขายส้มตำมาแล้ว 21 ปี โดยต้องเข็นรถมาขายแถวบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 3.5 ก.ม.ทุกวันและขายเวลา 02.00-07.00 น. ผู้ขอทุนขอรับบริจาครถเข็นแบบไม่มีหลังคา, ถังแก๊สปิคนิก, กระติกน้ำ, ถังน้ำแข็ง, ตู้โชว์ และร่มแม่ค้า เนื่องจากรถเข็นที่ใช้อยู่ปัจจุบันเช่ามา วันละ 50 บาทและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็อยู่ในสภาพเก่า3. นางทองนาค บุรินทร์รัมย์ อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย มีอาชีพขายน้ำชากาแฟ สามีเสียชีวิตแล้ว อาศัยอยู่กับลูกสาวและหลาน ลูกสาวอายุ 31ปี อาชีพพนักงานบริษัท หย่าร้างกับสามี หลานอายุ 3 ขวบ ผู้ขอทุนมีประสบการณ์ในการขายน้ำชากาแฟมาแล้ว 20 ปี ปี โดยต้องเข็นรถมาขายแถวบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 3.5 ก.ม.ทุกวันและขายเวลา 04.00-06.00 น. ผู้ขอทุนขอรับบริจาค รถเข็นแบบไม่มีหลังคา, ถังน้ำแข็ง, ถังแก๊สพร้อมหัวจ่ายแก๊ส, หม้อต้มน้ำ 2 ช่อง และร่มแม่ค้า ปัจจุบันหยุดขายเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว เนื่องจากรถเข็นคันเก่าชำรุดไม่สามารถเข็นได้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็อยู่ในสภาพเก่า0 Comments:

Post a Comment

<< Home