Friday, March 22, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มูลนิธิทิโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน จำนวน 3 ราย ได้แก่ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย และทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอรับทุนรักษาพยาบาลป่วยด้วยโรคโรคลมชัก ร่างกายมีความพิการทางการเคลื่อนไหว จากการที่สมองขาดออกซิเจนเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์ให้ความเห็นว่าควรมีรถเข็นสำหรับเด็กพิการ เพื่อช่วยจัดท่าให้ผู้ขอรับทุนสามารถยืดตัวได้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการกล้ามเนื้อยึดได้ ต้องการขอรับบริจาค รถเข็นเด็ก รุ่น CP สำหรับผู้ขอทุนรายนี้ มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. นายชยพล ทรงธนกฤษ อายุ 35 ปี อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง อาศัยอยู่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจะขับตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. และ 12.00 - 15.00 น. รายได้วันละประมาณ 200 บาท (ไม่แน่นอน) ปัจจุบันผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่บ้านน้องสาว และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่เป็นของน้องสาว ซึ่งผู้ขอรับทุนไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดซื้อเองได้ จึงต้องการขอรับบริจาค รถจักรยานยนต์มือสอง จำนวน 1 คัน

3. นางอารีรัตน์ แซ่โง้ว อายุ 54 ปี อาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เคยประกอบอาชีพ รับจ้างขายก๋วยเตี๋ยว ที่โรงอาหารในโรงงานเอกชน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้ขอทุนอาศัยอยู่คนเดียวในห้องเช่า ปัจจุบันว่างงาน ต้องการขอรับบริจาค รถเข็น และอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว


0 Comments:

Post a Comment

<< Home