Tuesday, April 30, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิงณิชชา แจ้งสว่าง

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนรักษาพยาบาลของเด็กหญิงณิชชา แจ้งสว่าง อายุ 6 เดือน ป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรังตั้งแต่กำเนิด ร่วมกับภาวะผนังกั้นหัวใจรั่ว ภาวะกระบังลมยกตัวผิดปกติ มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ต้องให้นมทางสายยาง และต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลา ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ยาย พี่ชาย และพี่สาวฝาแฝด โดยบิดา อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มารดา อายุ 35 ปี อาชีพลูกจ้างโรงพยาบาล ยาย อายุ 50 ปี เป็นผู้ดูแลผู้ขอรับทุนเป็นหลัก พี่ชาย อายุ 14 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และพี่สาวฝาแฝด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการปกติ ในช่วงเวลากลางวันต้องจ้างพี่เลี้ยงเพื่อดูแลพี่สาวฝาแฝด และยายเป็นดูแลผู้ขอรับทุนอย่างใกล้ชิด ส่วนบิดามารดาต้องทำงานเพื่อหารายได้เป็นหลัก โดยลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท โดยขอรับบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร ราคา 38,000 บาท และทางครอบครัวสามารถร่วมจ่ายได้ 10,000 บาท เนื่องจากเครื่องที่ใช้งานอยู่เป็นของโรงพยาบาล
    สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2 ราย 1.นายสมเจต กองแก้ว 2.นางสมพร พิมโคตร

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
     1.นายสมเจต กองแก้ว อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอด, ซูชิ และซ่อมรถจักรยานยนต์ อาศัยอยู่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีภรรยา อายุ 45 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีบุตร 2 คน คนที่ 1 อายุ 21 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และคนที่ 2 อายุ 19 ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ซึ่งผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายอาหารเป็นหลัก มีประสบการณ์ทำมาแล้ว 1 ปี และมีความประสงค์จะใช้เวลาว่างในช่วงเย็นรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับลูกค้าในละแวกบ้าน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน บ้านของตนเองและเช่าที่ดินของวัด ปีละ 500 บาท โดยสิ่งที่ขอรับบริจาค ได้แก่ เครื่องปั๊มลม, บล็อกกลม, เครื่องเจีย, หินเจีย, ชุดบล็อก และประแจหกเหลี่ยมหัวจีบ เพื่อใช้รับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์


      2.นางสมพร พิมโคตร อายุ 52 ปี ประกอบอาชีพขายน้ำเต้าหู้และผลไม้ตามฤดูกาล อาศัยอยู่โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีสามีอายุ 50 ปี พิการขาหักจากอุบัติเหตุ อาชีพพนักงานบริษัท มีบุตร 1 คน อายุ 25 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งผู้ขอทุนเคยขายน้ำเต้าหู้ที่ต่างจังหวัด ประมาณ 3 ปี ปัจจุบันขายอยู่ในหมู่บ้านฯ โดยใช้เครื่องปั่นในการผลิตน้ำเต้าหู้ ซึ่งทำได้ปริมาณน้อยและใช้เวลานาน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรฯ เช่าเดือนละ 4,300 บาท โดยขอรับบริจาค เครื่องทำน้ำเต้าหู้, หม้อต้มน้ำเต้าหู้, รถเข็น, โต๊ะ และร่มแม่ค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ร้านขายน้ำเต้าหู้Monday, April 29, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาล ที่งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ ให้กับผู้ขอรับทุนที่ป่วยด้วยโรคลมชักและมีความพิการทางการเคลื่อนไหว มูลนิธิฯ ได้มอบรถเข็นสำหรับเด็กพิการ รุ่น CP จำนวน 1 คัน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 10 ห่อ และนมผง จำนวน 12 กระป๋อง มูลค่ารวม 27,130 บาท
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Thursday, April 25, 2019

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย 1.นางปราณี เต๊ะดอเลาะ 2.นางสาวสุวิดา คำปอง 3.นางสาวยลดา พิสัชชนาการ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดดังนี้

1. นางปราณี เต๊ะดอเลาะ อายุ 43 ปี ประกอบอาชีพขายไก่ย่าง อาศัยอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน มีบุตร 4 คน คนที่ 1 อายุ 26 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คนที่ 2 อายุ 17 ปี แยกออกไปมีครอบครัว คนที่ 3 อายุ 13 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคนที่ 4 อายุ 3 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาล ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว โครงสร้างทำด้วยไม้ หลังคามุงสังกะสี ฝาบ้านมุงด้วยแผ่นยิปซั่ม สภาพเก่าและทรุดโทรม ตั้งอยู่บริเวณริมคลอง ในที่ดินของหลวง ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายไก่ย่างมาแล้ว 1 ปี โดยขอรับบริจาค เตาแก๊สปิ๊คนิก, ร่มแม่ค้า, กะทะ, กะละมัง, ตะหลิว, ตู้โชว์อาหาร, กล่องเก็บไก่, เตาย่าง และ กะละมัง


2. นางสาวสุวิดา คำปอง อายุ 31 ปี ประกอบอาชีพขายยำรวมมิตรและน้ำแข็งไส อาศัยอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามีอาชีพพนักงานบริษัท มีบุตร 1 คน อายุ 3 ปี กำลังศึกษาระดับปฐมวัย และต้องดูแลมารดา อายุ 58 ปี มีโรคประจำตัว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน เป็นบ้านของตนเอง บริเวณหน้าบ้านปรับปรุงทำเป็นร้านขายของ ผู้ขอทุนเคยรับจ้างขายก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งไส หลังเลิกงานมาก่อน ปัจจุบันได้เปิดร้านขายที่บ้านของตนเอง โดยขอรับบริจาค เครื่องปั่น, โต๊ะพับ, เก้าอี้พลาสติก, ถังน้ำแข็ง และถังแก๊สพร้อมชุด

3. นางสาวยลดา พิสัชชนาการ อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพขายข้าวไข่เจียว ผัดกระเพรา และหมูทอด อาศัยอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สามีอาชีพพนักงานขับรถเมล์ มีบุตร 2 คน คนที่ 1 อายุ 17 ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 และคนที่ 2 อายุ 2 ปี ยังไม่ได้เข้าเรียน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นห้องเช่า หมู่บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบต ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายข้าวไข่เจียวมาแล้ว 2 ปี ปัจจุบันใช้รถเข็นที่สภาพเก่า ขนาดเล็กและไม่มีหลังคา ขายของในหมู่บ้านฯ จึงขอรับบริจาค รถเข็นแบบมีหลังคา, ตู้กระจกใส่อาหาร, หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำWednesday, April 24, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาล ที่งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ ให้กับผู้ขอรับทุนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 มูลนิธิฯ ได้มอบแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด โดยมูลนิธิจะมอบให้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2562 จำนวน 15 กล่อง และจะมอบให้ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 กล่อง รวมทั้งสิ้น 30 กล่อง มูลค่ารวม 15,300 บาท
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Tuesday, April 23, 2019

มูลนิธิฯ บริจาคของให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มูลนิธิฯ จัดส่งเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับบริจาคจากพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 13 ลัง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ขาดแคลน 
   โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลตามแนวตะเข็บชายแดน ที่ให้บริการกับผู้ป่วยที่เป็นคนไทย และคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ซึ่งมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นจำนวนมาก