Thursday, May 09, 2019

มอบทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย 1.นายธนวัต อุดมมงคลยิ่ง 2.นางสาววาสนา ใฝ่จิตร 3.นางทองนาค บุรินทร์รัมย์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
1.นายธนวัต อุดมมงคลยิ่ง อายุ 69 ปี อาศัยอยู่ในซอยสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง โดยมูลนิธิฯ ได้มอบ รถเข็นแบบมีหลังคา, รถเข็นคันเล็ก, ตู้โชว์อาหาร, ถังน้ำแข็ง, กระทะ, จาน 1 โหล, ถ้วย 1 โหล, แก้วน้ำ 1 โหล, โต๊ะพับ 4 ตัว, เก้าอี้ 20 ตัว, ผ้าใบ และร่ม 3 คัน พร้อมขาตั้ง 1 อัน รวมมูลค่า 23,256 บาท2.นางสาววาสนา ใฝ่จิตร อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประกอบอาชีพขายส้มตำ โดยมูลนิธิฯ ได้มอบ รถเข็น, ตู้โชว์อาหาร, ถังน้ำแข็ง, กระติกน้ำ, ถังแก๊ส และร่ม รวมมูลค่า 10,810 บาท

3.นางทองนาค บุรินทร์รัมย์ อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประกอบอาชีพขายน้ำชากาแฟ โดยมูลนิธิฯ ได้มอบ รถเข็น, หม้อต้มน้ำ, ถังน้ำเข็ง, ชุดเตาแก๊ส และร่ม รวมมูลค่า 13,150 บาท

มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0 Comments:

Post a Comment

<< Home