Wednesday, July 31, 2019

จัดส่งหนังสือให้กับเรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งหนังสือให้กับเรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 กล่อง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หลังพ้นโทษได้ต่อไป
#มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

Tuesday, July 30, 2019

มอบทุนการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณฟ้ามุ่ย วัชรานนท์ ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราสีมา โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 37 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
2. โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
3. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย
5. โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
6. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
7. โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
8. โรงเรียนบ้านมะกอก
9. โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว
10. โรงเรียนขามสะแกแสง
11. โรงเรียนครบุรี
12. โรงเรียนจักราชวิทยา
13. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
14. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
15. โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
16. โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)
17. โรงเรียนบ้านจอหอ
18. โรงเรียนบุญวัฒนา
19. โรงเรียนบัวใหญ่
20. โรงเรียนปากช่อง 2
21. โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
22. โรงเรียนเมืองคง
23. โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
24. โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
25. โรงเรียนสีดาวิทยา
26. โรงเรียนเสิงสาง
27. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
28. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
29. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
30. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
31. วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
32. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
33. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
34. วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
36. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รวมทั้งหมด 394 ทุน และขอขอบคุณโรงเรียนบุญวัฒนา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดพีธีมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้นะคะ


โรงเรียนท่าชัยวิทยา จังหวัดสุโขทัย มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ โรงเรียนท่าชัยวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับมูลนิธิฯ เนื่องจากได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2562 จำนวน 15 ทุน รวมเป็นเงิน 45,000 บาท

Friday, July 19, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จำนวน 2 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
1.ผู้ขอรับทุนป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าเดินทางพาผู้ขอทุนมารักษาที่โรงพยาบาลตามนัดได้ จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาล เป็นค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ขอทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2.ผู้ขอรับทุนเข้ารับการรักษาเนื่องจากถูกรถจักรยานยนต์ชน ทำให้ตับและท่อน้ำดีได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งหลังจากรับการผ่าตัด ได้มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ครอบคลุม ทำให้มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เป็นเงินจำนวน 29,452.50 บาท ทั้งนี้ครอบครัวผู้ขอทุนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องชำระ จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาล เป็นเงินจำนวน 29,452.50 บาท เพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษาให้กับโรงพยาบาล


Thursday, July 18, 2019

มอบทุนประกอบอาชีพ นางมณีรัตน์ วงค์พรม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่หมู่บ้านสุขสำราญวิลเลจ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางมณีรัตน์ วงค์พรม อายุ 37 ปี เคยประกอบอาชีพขายส้มตำ, ไก่ย่าง และลูกชิ้นทอด เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเสียหาย โดยมูลนิธิฯ ได้มอบ รถเข็น, ร่มพร้อมขาตั้ง, เตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส, กระทะ, หม้อสตูว์, ถังแช่น้ำแข็ง 60 ลิตร, กระชอนใหญ่, ถาดพร้อมตะแกรง, โต๊ะพับ, เตาย่าง และเงินลงทุน 2,000 บาท รวมมูลค่า 15,040 บาท
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นThursday, July 11, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางกานดา สายสากล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ศูนย์อาหารอิสลามอัลมาดินะห์ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก
เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนางกานดา สายสากล อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ กับสามี อายุ 53 ปี อาศัยอยู่บ้านของบิดา ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น อยู่ร่วมกัน 9 คน ประกอบด้วย บิดา 70 ปี อาชีพช่างตัดผม, มารดาเลี้ยง และน้องชายต่างมารดากับครอบครัว ผู้ขอทุนมีประสบการณ์เคยขายอาหารตามสั่ง 4 ปี ปัจจุบันมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวและเย็นตาโฟ เปิดขายเวลา 8.00-20.00 น. ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เนื่องจากผู้ขอทุนต้องการทำอาหารเมนูอื่นๆ เพื่อขายเพิ่มจากเดิม แต่เตาแก๊สที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอในการประกอบอาหารหลายๆ เมนู และไม่มีทุนเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพใหม่ จึงขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นตู้กะจกโชว์อาหาร และเตาแก๊ส 2 หัว


มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ตามรายละเอียดดังนี้
1.ผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคสมองพิการ ร่วมกับอาการข้อสะโพกเคลื่อน มูลนิธิฯ ได้มอบรถเข็นสำหรับเด็ก รุ่น KY 871 จำนวน 1 คัน มูลค่า 5,000 บาท
2.ผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคสมองพิการ พัฒนาการช้า ร่วมกับอาการข้อสะโพกเคลื่อน มูลนิธิฯ ได้มอบรถเข็นสำหรับเด็กพิการทางสมอง รุ่น CP จำนวน 1 คัน มูลค่า 15,000 บาท
3.ผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มูลนิธิฯ ได้มอบแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ครั้งที่ 2) จำนวน 15 กล่อง มูลค่า 7,650 บาท
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ ที่งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป