Thursday, February 13, 2020

ส่งของบริจาค สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับบริจาค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิง อายุ 6-18 ปี ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้หรือไม่มีครอบครัว เพื่อให้มีการศึกษาและดูแลตัวเองได้เมื่อออกสู่สังคม

0 Comments:

Post a Comment

<< Home