Monday, November 30, 2020

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณสุภี เจริญ จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับคุณสุภี เจริญ อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายน้ำชา กาแฟ และน้ำสมุนไพร ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีประสบการณ์การขาย 10 ปี ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ มีสภาพเก่า ชำรุด และทรุดโทรม ทำให้ใช้งานได้ไม่สะดวก เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้เอง ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น ถังน้ำแข็ง, ถังน้ำ, กระติกน้ำ, ที่ปั้มน้ำแบบมือกด, เหยือกน้ำ, แก้วพลาสติก, หลอดดูด, หม้อ, ตะแกรง, โต๊ะ, เก้าอี้, เตาแก๊สพร้อมชุด, ผ้าขาวบาง และทุนซื้อวัตถุดิบ รวมมูลค่า 15,434 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้มากขึ้น และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Thursday, November 26, 2020

ร่วมพิธีเปิดและมอบอาคารเรียน "อาคารทิสโก้ร่วมใจ 8" ที่โรงเรียนวัดลาดเป้ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบอาคารเรียน "อาคารทิสโก้ร่วมใจ 8" ที่โรงเรียนวัดลาดเป้ง จ.สมุทรสงคราม จัดขึ้นโดยธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
และมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากยิ่งขึ้น


Tuesday, November 24, 2020

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณวรินทรา ดอนนุชไพร จ.นนทบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณวรินทรา ดอนนุชไพร อาชีพขายไส้กรอก โดยใช้อุปกรณ์ทำเองที่บ้าน ทำให้ได้ไส้กรอกจำนวนน้อยและมีขนาดไม่เท่ากัน ผู้ขอรับทุนต้องการใช้เครื่องทำไส้กรอก เพื่อจะได้ไส้กรอกจำนวนที่มากขึ้นและมีขนาดที่เท่ากัน พร้อมทั้งจะตั้งร้านขายเองที่บริเวณหน้าบ้าน และขายออนไลน์ด้วย แต่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเองได้ ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น เครื่องทำไส้กรอก, ตู้กระจก, เตาปิ้งย่างพร้อมถังแก๊ส, โต๊ะ, เก้าอี้ และเครื่องซีลสูญญากาศพร้อมถุงซีล รวมมูลค่า 27,450 บาท เพื่อใช้งานประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


มอบทุนประกอบอาชีพ คุณรุจาภา ทองน้อย จ.นนทบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณรุจาภา ทองน้อย อาชีพขายของชำ ที่บ้านของตนเอง ปัจจุบันร้านมีลูกค้าจำนวนมากขึ้น ทำให้มีพื้นที่เก็บของสดไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผู้ขอรับทุนต้องการใช้ตู้แช่แข็ง เพื่อเก็บรักษาอาหารสด แต่เนื่องจากผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุตรในวัยเรียนด้วย ทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น ตู้แช่แข็งอาหารสด มูลค่า 9,050 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ ผู้ขอรับทุน อายุ 11 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ขอรับทุนมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทย์จำเป็นต้องทำการรักษาด้วยวิธีการให้เคมีบำบัด จำนวน 15 ครั้ง ซึ่งผู้ขอรับทุนจะต้องเข้ารับการให้เคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านไปสถานบันสุขภาพเด็กฯ จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็นเงินค่าเดินทาง เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง


มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคสมองพิการ และมีภาวะกระดูกขาผิดรูป จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 6 ปี ป่วยด้วยโรคสมองพิการ และมีภาวะกระดูกขาผิดรูป ได้รับการผ่าตัดแก้ไขกระดูกขาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหัดทรงตัวและหัดเดิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้ มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นรถเข็นสำหรับผู้ป่วย และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 24 ห่อ รวมมูลค่า 16,630 บาท โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้นและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วย
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป


มอบทุนรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยด้วยภาวะกระดูกข้อสะโพกเคลื่อน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอรับทุน อายุ 14 ปี ป่วยด้วยภาวะกระดูกข้อสะโพกเคลื่อน ทำให้กระดูกสะโพกทะลุขึ้นมาบริเวณเอว ผู้ขอรับทุนมีอาการปวด ขาผิดรูป และเดินผิดปกติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนกระดูกข้อสะโพก เนื่องจากผู้ขอรับทุนอายุน้อย แพทย์จึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม นอกเหนือสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป


มอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ให้กับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้มอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ รถเข็นผู้ป่วย ไม้เท้าช่วยพยุง เก้าอี้นั่งอาบน้ำ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วย ที่ได้รับบริจาคมา ให้กับงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยต่อไป
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ


ส่งของบริจาคให้โรงเรียนบ้านผาฆ้อง จ.เลย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งของบริจาคไปที่โรงเรียนบ้านผาฆ้อง จ.เลย จำนวน 3 ลัง ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า และแฟ้มเอกสาร
โรงเรียนบ้านผาฆ้อง จ.เลย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 35 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป


Monday, November 16, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดส่วนปลายอุดตัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้มอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 24,000 บาท ได้แก่ ถุงน่องใช้สำหรับรักษาโรคเส้นเลือดขอด ให้กับผู้ขอรับทุนอายุ 14 ปี ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดส่วนปลายอุดตัน ได้รับการรักษาตามกระบวนการรักษาของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ต้องทำการรักษาด้วยวิธีการยิงเลเซอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นเลือด โดยหลังจากยิงเลเซอร์ผู้ขอรับทุนมีความจำเป็นต้องใส่ถุงน่องเพื่อพยุงเส้นเลือดตลอดเวลา ซึ่งถุงน่องดังกล่าว ราคาชิ้นละ 2,000 บาท ใช้งานได้ 1 เดือน เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแลผู้ขอรับทุนด้วย
โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2564
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป 


Friday, November 13, 2020

มอบของบริจาคให้ศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปนัดดา จันทร์อุดร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบเสื้อผ้ามือสอง และเตาอบไฟฟ้าที่ได้รับบริจาคมา ให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปนัดดา จันทร์อุดร เพื่อนำไปใช้ในโครงการกิจกรรมของศูนย์เยาวชนฯ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
มอบโดย คุณรชต ยุบลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ


Thursday, November 12, 2020

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งของบริจาคไปที่โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จ.นครราชสีมา จำนวน 5 ลัง ได้แก่ หนังสือเรียน, หนังสือทั่วไป และแฟ้มเอกสาร
โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จ.นครราชสีมา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา มีนักเรียน 600 คน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ โรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ปัจจุบันได้เปิดเรียนตามปกติแล้ว


Thursday, November 05, 2020

ส่งของบริจาคให้บ้านแห่งความเมตตา จ.เชียงราย และโรงเรียนบ้านลำโชค จ.สุโขทัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งบริจาคไปที่
1.บ้านแห่งความเมตตา จ.เชียงราย จำนวน 1 ลัง ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน, กระเป๋า และของใช้ทั่วไป
บ้านแห่งความเมตตา ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้า, พ่อแม่หย่าร้าง, พ่อแม่ต้องโทษ, ครอบครัวยากจน และครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล จำนวน 17 คน อายุ 3-12 ปี มีการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วย
2.โรงเรียนบ้านลำโชค จ.สุโขทัย จำนวน 2 ลัง ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน, ของใช้ทั่วไป และแฟ้มเอกสาร
โรงเรียนบ้านลำโชค อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เปิดการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน 40 คน คุณครู 4 คน นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา