Wednesday, December 16, 2020

ติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 30 ทุน
โรงเรียนสามโคก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 4,200 คน บุคลากร 276 คน เป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


0 Comments:

Post a Comment

<< Home