Wednesday, January 06, 2021

ส่งของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 มกราคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งของขวัญ ของเล่นเด็ก สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home